Cloud-based HR: realiteit blijft achter bij verwachtingen

In toenemende mate richten bedrijven zich op cloud computing om de HR-functie ingrijpend te kunnen transformeren en beter gebruik te kunnen maken van alle beschikbare data bij hun besluitvorming. Veel ondernemingen beperken zich echter tot de aanschaf van de noodzakelijke technologie om cloud-based toepassingen mogelijk te maken en ontberen een concrete visie als het gaat om de toekomst van de HR-functie en de organisatorische veranderingen die noodzakelijk zijn om de werkelijke transformatie tot stand te brengen.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim achthonderd HR-bestuurders in ruim vijftig landen. Niet meer dan 25% geeft aan dat het gebruik van de cloud-technologie inmiddels heeft geleid tot een transformatie van de HR-functie die van grotere waarde is voor de onderneming. En slechts 20% geeft aan dat de HR-functie meer ‘evidence-based’ is geworden, waarbij beslissingen gebaseerd worden op data in plaats van intuïtie of een onderbuikgevoel.
 
Vooral tactische voordelen

Uit het onderzoek blijkt dat de realiteit ver achter blijft bij de verwachtingen die bedrijven hebben van cloud-based HR. De meeste voordelen die op dit moment met bestaande cloud-based HRMS-systemen gerealiseerd worden blijken vooral tactisch van aard te zijn. “Dat betekent dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om managers en werknemers toegang te geven tot het HR-systeem”, zegt Harold de Bruijn, partner HR Consulting bij KPMG. De Bruijn: “Bovendien wordt de technologie ingezet om het beheer van de processen en de processen zelf te verbeteren, waaronder de workflow. Alleen de verbeterde toegang tot management informatie is een voorbeeld van een wat meer strategisch gebruik van cloud-toepassingen. Een betere beschikbaarheid van allerlei analyses van het personeelsbestand, zoals inzicht in de verwachte veranderingen, wordt in beperkte mate door de onderzochte bedrijven gerealiseerd. En ook het stimuleren van meer samenwerking tussen werknemers en de uitwisseling van ervaringen door middel van cloud-toepassingen is bij de ondernemingen nauwelijks aan de orde.”
 
Aandacht voor invoering technologie

Bedrijven die moeite hebben om alle voordelen uit cloud-based HR te halen, richten zich volgens De Bruijn te veel op alleen maar het investeren in de technologie. De Bruijn: “Het gaat hen met name om de aanschaf en de invoering van de applicatie zonder daarbij de bedrijfsvoering al te veel te verstoren. Zij hebben in het algemeen onvoldoende helder voor ogen wat zij met de nieuwe technologie willen bereiken. Het gevolg hiervan is dat dit soort cloud-toepassingen gemakkelijk kunnen leiden tot projecten die uiteindelijk weinig resultaat opleveren en veel geld kosten. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die veel tijd en geld besteden aan het plannen en uitvoeren van veranderingsprogramma’s met als doel de HR-functie structureel te verbeteren echte waarde weten te genereren. De zeer geavanceerde technologie waarover bedrijven kunnen beschikken zorgt er niet automatisch voor dat alle HR-gerelateerde data worden gekoppeld aan andere belangrijke gegevens, zoals klanttevredenheidsgegevens of verkoopcijfers. De HR-functie is pas in staat waardevolle inzichten te verschaffen en voorspellingen te doen wanneer dit soort data gekoppeld wordt. En dan nog is het van groot belang dat de HR-functie de vaardigheden ontwikkelt om alle gegevens te vertalen naar bruikbare inzichten die van waarde zijn voor zowel de onderneming als haar stakeholders.”

 Cloud HR 2016

Gerelateerde artikelen