Cijfers voor consumptie dalen opnieuw in Q3 2012

De consumentenuitgaven in de Europese Unie daalden over het derde kwartaal (Q3, juli-september) van 2012 met 1,6%, afgezet tegen dezelfde periode vorig jaar. Deze inkrimping betekent het tweede achtereenvolgende kwartaal van negatieve groei. Dit blijkt uit Visa Europa's barometer van de EU-consumentenuitgaven.

De daling volgt op die van het tweede kwartaal (Q2), toen de uitgaven met 2,4% slonken ten opzichte van Q2 2011. Uit de cijfers blijkt echter dat de mate van inkrimping in de gezamenlijke 27  landen waarin Visa opereert begint af te nemen.
Ondanks de algehele daling van de consumentenuitgaven, blijkt uit de gegevens van de barometer dat zestien landen over het derde kwartaal een stijging van de consumentenuitgaven op jaarbasis noteren. In het tweede kwartaal waren dit er nog maar twaalf. Daarbij gaat het ook om Duitsland, de grootste economie van de EU, waar de uitgaven stegen met 0,8% in Q3, na een stijging met 0,4% in Q2.

In de andere grote economieën van de EU werden echter wel dalingen opgetekend: in Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk daalden de uitgaven met respectievelijk 5,3%, 4,6% en 3,3%. Frankrijk liet over Q3 een wat gematigder daling van de consumentenuitgaven noteren: het cijfer eindigde daar op -0,6%, afgezet tegen hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In Oost-Europa werd in Q3 2012 opnieuw een recordgroei van de uitgaven gerapporteerd. Slovenië en Litouwen lieten groeipercentages met dubbele cijfers noteren, terwijl in Letland, Bulgarije en Estland eveneens dubbele groeicijfers werden opgetekend.

 
Opmerkelijke dalingen
De meest opmerkelijke dalingen van de uitgaven zijn terug te vinden in Portugal, Griekenland en Ierland, landen die zich in het epicentrum van de schuldencrisis van de eurozone bevinden.

De algehele neergang van de uitgaven van huishoudens die het afgelopen jaar wordt weergegeven door Visa Europa’s barometer van de EU-consumentenuitgaven, komt grotendeels overeen met een vergelijkbare trend in het bruto binnenlands product van de EU, zoals blijkt uit gegevens van Eurostat. De voorlopige cijfers voor Q3 2012 laten een daling van het bruto binnenlands product zien van 0,4% op jaarbasis.

Meer rust
“Onze barometer van de EU-consumentenuitgaven geeft aan dat het tempo van de inkrimping gedurende het derde kwartaal wat tot rust is gekomen, al kunnen wij moeilijk ontkennen dat de uitgaven in de gehele EU op jaarbasis nog altijd dalen,” aldus Philip Symes, Chief Financial Officer bij Visa Europa.

“De barometer geeft duidelijk aan dat huishoudens in de gehele EU reageren op de effecten van de vertragende economische groei of, in sommige gevallen, de recessie. Dat doen ze door de knip wat meer op de portemonnee te houden. Het zou ons niet verbazen als deze trend zich nog even voortzet in het vierde kwartaal, alvorens het herstel zich weer langzaam zal inzetten in 2013.”

Bron: VISA

Gerelateerde artikelen