Christo Kalter, financieel directeur Oad Groep: Koploper duurzaam toerisme

fallback
Christo Kalter, financieel directeur Oad Groep, is genomineerd voor de CFO Award 2006 in de categorie niet-beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1964
Opleiding: Doctoraal bedrijfseconomie en Postdoctorale opleiding tot Controller (RC) aan de Universiteit van Amsterdam.
Loopbaan: Vervulde diverse financiële functies in de accountancy, bij de overheid en in de farmaceutische industrie voordat hij in 1998 als concern controller in dienst trad bij de Oad Groep, waarvan hij sinds 2003 financieel directeur is.
Omzet: EURO 784 miljoen (in 2005).
Aantal medewerkers: 2.000 eigen medewerkersProfiel
Christo Kalter is sinds 2003 financieel directeur van Oad Groep, het onafhankelijke familiebedrijf dat door autonome groei en acquisities is uitgegroeid tot Nederlands op één na grootste reisorganisatie. Met meer dan 2.000 medewerkers boekte de touroperator een omzet van EURO 784 miljoen (2005).


Als financieel directeur is Kalter niet alleen eindverantwoordelijke voor de financiën, maar ook voor de ICT. Een terrein dat Oad Groep door de ontwikkelingen rond internet in de reiswereld voor grote uitdagingen stelt. De afgelopen jaren was hij tevens verantwoordelijk  het creëren van shared service centers voor ondersteunende activiteiten. Ook had hij de supervisie over een aantal omvangrijke acquisities, waaronder de recente acquisitie van de reisactiviteiten van Hotelplan Nederland. Deze zal naar verwachting de omzet van Oad Groep naar een hoogte van ongeveer EURO 1 miljard stuwen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt binnen de Oad Groep onder meer vertaald in een beleid dat gericht is op het ondersteunen van duurzaam toerisme. Directie en medewerkers van Oad onderkennen dat reisproducten de natuur, het milieu en de lokale cultuur kunnen verstoren. Oad streeft er echter naar om koploper te zijn in de ontwikkeling van een op duurzaamheid gericht bedrijfsbeleid. 


Oad tracht op verschillende niveaus in zijn bedrijfsvoering schadelijke milieu-effecten te beperken: bij de samenstelling van reisproducten, met name voor wat betreft vervoer, verblijf/accommodatie en excursies en andere activiteiten ter plaatse; door actief en via diverse kanalen (website, reisbescheiden, reisgidsen en reisleiding ter plaatse) goede, praktische informatie te geven aan de gasten, reisbureaus en eigen personeel en daarmee het duurzaam denken en handelen te bevorderen; ook in de eigen organisatie wordt het milieu ontzien, speerpunten zijn het beperken van het energie- en papierverbruik. In dat kader kent Oad jaarlijks een eigen interne milieuprijs toe.


Oad confirmeert zich aan de door de brancheorganisatie ANVR opgestelde gedragsregels, maar zet zich daarnaast extra in voor enkele specifieke stichtingen en doelen. Zo ondersteunt Oad actief ECPAT, de organisatie in het toerisme die strijdt tegen de uitbuiting van kinderen en de Doe Een Wens Stichting Nederland. Deze laatste stichting heeft tot doel het vervullen van de belangrijkste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte, waarbij het maken van een reis een onderdeel kan zijn.

Gerelateerde artikelen