Chris Figee volgt Roel Wijmenga op als CFO van verzekeraar a.s.r.

Chris Figee (41) treedt op 1 mei 2014 als CFO toe tot de Raad van Bestuur van a.s.r. Hij volgt daarmee Roel Wijmenga op die a.s.r. na 5 jaar gaat verlaten.

Figee is op dit moment directeur Group Finance bij Achmea en lid van de Raad van Commissarissen van Staal Bankiers. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij Aegon en McKinsey.

Wijmenga is begin 2009 bij a.s.r. in dienst getreden, op het moment dat het bedrijf net verzelfstandigd was. Vanaf dat moment heeft hij a.s.r. financieel geleid en gereedgemaakt voor de beoogde terugkeer naar de private markt. Dat heeft hij uitermate succesvol gedaan.

Met de op handen zijnde privatisering komt a.s.r. in een volgende fase. Tegen die achtergrond is door de Raad van Commissarissen een nieuw meerjarig commitment aan de RvB-leden van a.s.r. gevraagd. Wijmenga heeft daarop aangegeven dat hij zich, na een periode van vijf jaar, niet nogmaals voor een meerjarige periode wil vastleggen. Dat vindt de RvC onvoldoende voor een verdere samenwerking en heeft de RvC uiteindelijk doen besluiten zijn dienstverband te beëindigen en een nieuwe CFO aan te stellen. De afwikkeling met Wijmenga vindt plaats conform de contractuele afspraken op basis van de kantonrechtersformule.

Tot 1 mei 2014 vervult Wijmenga zijn huidige rol. In die hoedanigheid zal hij samen met RvB-voorzitter Jos Baeten op 26 februari 2014 de jaarcijfers van a.s.r. over 2013 presenteren. Chris Figee treedt per 1 mei 2014 als CFO toe tot de Raad van Bestuur van a.s.r. De Ondernemingsraad van a.s.r. heeft positief geadviseerd ten aanzien van de benoeming van Chris Figee. Toetsing door AFM en DNB heeft plaatsgevonden.

Gerelateerde artikelen