Chinese wanbetalingen probleem voor exporteurs

Schuldenbergen en schimmige financiers duwen Chinese ondernemers in de zorgen.

Toeleveranciers aan diverse Chinese bedrijfstakken krijgen te maken met een groter risico op wanbetalingen. Dit probleem is vooral in traditionele industrieën zoals staal, metaalverwerking, scheepsbouw, chemie en delen van de elektrische industrie. Vooral bij Chinese bedrijven die werken met verouderde technologieën. Deze ondernemingen vallen buiten het blikveld van de Chinese regering en krijgen te maken met grote liquiditeitsproblemen.

Dat blijkt uit een analyse van kredietverzekeraar Artradius. Chinese groei wordt vooral verwacht bij bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie, computertechnologie, milieutechnologie, hernieuwbare energiebronnen en infrastructuur.

De kredietverzekeraar denkt dat China zich geleidelijk zal terugtrekken uit de traditionele industriële sectoren en bedrijven met grondstofintensieve en vervuilende industriële installaties in de staal-, metaal- en machinebouwindustrie, alsmede basischemicaliën. Dit soort werk laat zij over aan de risico’s van de markt.

Voor bedrijven in deze sectoren betekent dit dat zij hun activiteiten moeten voortzetten onder veel moeilijkere omstandigheden, mede omdat hun financieringsvoorwaarden verslechteren. Leveranciers zullen daar de gevolgen van ondervinden in de vorm van betalingsachterstanden en wanbetalingen.

Waar China wel op inzet zijn hightechsectoren, om zo minder afhankelijk te worden van westerse economieën. Ook de onlangs aangekondigde klimaatprojecten spelen een belangrijke rol. De regering van China streeft ernaar uiterlijk in 2060 CO2 neutraal te zijn.

Het gewijzigde economische beleid van China zal ook gevolgen hebben voor de exportactiviteiten van Nederland. De grootste exportsector naar China, de machinebouwindustrie, kan profiteren van de Chinese plannen, er zou volgens Artradius een aanhoudend grote vraag moeten zijn.

In de machinebouw is er momenteel veel vraag naar milieutechnologieën zoals filtersystemen. Maar China zelf ontwikkelt dit soort technologie ook, waardoor de concurrentie toeneemt. Bovendien is er vaak sprake van grote vertragingen bij de betaling, die kan oplopen tot jaren. Dit als gevolg van de vaak jarenlange duur van projecten en de zeer genereuze betalingsvoorwaarden van overheidsopdrachtgevers.

Goede mogelijkheden blijven er ook voor toeleveranciers aan de auto-industrie, die zowel rechtstreeks aan China levert als indirect, via Duitsland. Dankzij de stabiele vraag van Chinese consumenten en de sterke verkoop van transportvoertuigen zijn de afzetmogelijkheden hier ook in het lopende jaar goed.

Toch zijn technologiebedrijven in China evenmin vrij van risico voor leveranciers, waarschuwt Artradius. Veel van hen hebben enorme hoeveelheden kapitaal nodig. Blijft zakelijk succes uit, dan lopen toeleveranciers ook hier het risico op wanbetaling. Betalingen tot een jaar na de factuurdatum worden geen uitzondering.

In alle sectoren worstelen Chinese bedrijven met hoge schuldniveaus. Dit brengt bedrijven steeds meer in de problemen: zo is het volume aan bedrijfsobligaties met betalingsachterstand van Chinese bedrijven in 2020 verdrievoudigd ten opzichte van 2019.

Lenen wordt moeilijker. Dit leidt er in toenemende mate toe dat ondernemingen moeten lenen bij zogeheten schaduwbanken, die buiten het reguliere banksysteem opereren, vaak tegen veel hogere rentetarieven. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor hun winstgevendheid en brengt hogere risico’s op betalingsachterstanden en wanbetalingen met zich mee.

Als land heeft China geen enkele moeite om de investeringen te financieren die nodig zijn voor de verdere structurele transformatie van zijn economie. Zelfs in het pandemiejaar 2020 groeide de economie nog. Atradius verwacht dat het bbp in het lopende jaar met ongeveer 8,4 procent zal stijgen.

 

Gerelateerde artikelen