CFO wordt leverancier van meaningful information

De agenda van de CFO zal de komende jaren in hoge mate worden bepaald door vier belangrijke trends: de toenemende volatiliteit in de markt vraagt steeds meer tijd van de CFO, evenals het navigeren in een steeds complexer wordende multidimensionele omgeving.

De CFO zal in de toekomst steeds dichter tegen de business aan gaat zitten als ‘architect van business value’. Met behulp van nieuwe technologieën moet hij zorgen voor snellere, betere en realtime informatie voor de business om zo meteen te kunnen inspelen op veranderingen.
 
Deze vier grote trends zullen volgens Bart Deckers, Managing Director Finance & Enterprise Performance van Accenture, nog versterkt worden door het feit dat de finance-functie de afgelopen jaren volwassener is geworden op het gebied van efficiency, effectiviteit, richting geven aan de strategie en invulling van de workforce. “De functie wordt sterker en het is zaak om de juiste balans te vinden tussen financiële en niet-financiële taken.”
De uitdaging waar CFO’s de komende jaren voor komen te staan, is groot, meent Deckers. Dat heeft enerzijds te maken met veranderingen en aanpassingen van wet- en regelgeving, en anderzijds met een enorme permanente volatiliteit in de markt. “De productcycli worden steeds korter en finance moet zich instellen op snelle veranderingen: het risicomanagement wordt complexer, de kosten van compliance blijven hoog en we hebben overal met onzekerheid te maken.” Een onzekerheid die volgens Deckers beantwoord moet worden door betere forecasting en voorspellingen, die uitmonden in scenarioanalyses om goed en snel te kunnen anticiperen. De economische toestand vraagt daar- naast om beter onderbouwde cash- en kapitaalstructuren, daar moet finance op inspelen.
Uit de High Performance Finance Study 2014 van Accenture blijkt dat ‘digital’ een steeds belangrijkere rol gaat spelen, ook binnen de CFO-agenda. Twee zaken, analytics en big data, zijn daarbij volgens Deckers erg belangrijk. “Het gaat om het ophalen, bewerken en structureren van informatie, zeg maar het meaningful maken van informatie enerzijds, en de digitale technologie die daaronder zit anderzijds.” Belangrijke drivers voor deze ontwikkeling zijn grote hoeveelheden snel veranderende klanten- en marktinformatie, een kortere life-cycle van producten en diensten en de opkomst van commerciële platformen en web-based commerciële handelingen.
Als je deze ontwikkeling op een rijtje zet, is het volgens Deckers duidelijk dat finance aan de slag moet met het synthetiseren en filteren van data. “Alles wat te maken heeft met performance resultaten, marges, marktpenetratie – en tot beslissingen kan leiden op commercieel gebied, is belangrijk.” CFO’s die nieuwe technologieën toepassen, moeten er ook voor zorgen dat de beveiliging en integriteit goed worden bewaakt en dat er goed onderhoud plaatsvindt binnen een budgettair kader. “Hierbij moeten vragen gesteld worden als: welke return kan ik uit die investering halen en wat is voor mij als bedrijf en finance de beste technologie en de beste investering?”
In deze snel veranderende omgeving doemen ook tal van nieuwe uitdagingen voor CFO’s op. Deckers: “Zij krijgen te maken met legacysystemen die complexer worden, de kapitaalstructuur verandert en stakeholders worden vandaag op een andere manier gemanaged dan voorheen. Het draait niet meer om repetitieve informatie geven, maar om interactief met de stakeholders aan de slag gaan, zodat je begrijpt wat ze nodig hebben en hoe finance aan die behoefte kan voldoen. Je ziet verder dat de operationele modellen steeds complexer worden. Er is sprake van meer centralisatie en meer industrialisatie van de back-end, maar er komt vooral een betere inrichting van de front-end om de snelheid van handelen, het opbouwen en ter beschikking stellen van beslissingsinformatie en managementinformatie te vergroten.”
 
Focus richting groei 
Daar waar in de crisisjaren de nadruk vooral lag op cost control, ziet Deckers nu een duidelijke trend waarin de focus van de CFO verschuift naar groei. “De kostendiscipline wordt aangehouden, maar finance richt zich ook op forecasting, op een goede vertaling van de ambitie van het bedrijf, en wil ondersteunende rapportering leveren om groei mogelijk te maken. Vooral de analytische capaciteit binnen finance wordt steeds belangrijker om strategie uiteindelijk in executie te vertalen en deze executie vooral goed te monitoren. Businesskennis en de mogelijkheid tot aanpassen aan nieuwe omstandigheden worden belangrijker. De combinatie van die twee leidt tot een lean, agile en meer flexibelere finance-omgeving.”
De nieuwe rol van finance ligt volgens Deckers in het challengen van de business en het onderbouwen, ondersteunen en stimuleren van strategische beslissingen. “Finance moet niet langs de zijlijn blijven staan, maar in de business stappen en de partner- of interne adviseursrol gaan vervullen. Finance moet ervoor zorgen dat de front-end, de commerciële zijde van de business, goed ondersteund wordt. Uit het High Performance Finance-onderzoek van Accenture blijkt dat bijna drie kwart van de CFO’s van mening is dat dit boven aan de agenda moet staan.”
Om deze nieuwe rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat er binnen finance permanente ontwikkeling plaatsvindt, en dat begint volgens Deckers met structurele leer- en ontwikkelplannen, die verder gaan dan alleen finance. “Je ziet dat er meer wordt samengewerkt met de business om de benodigde set skills te ontwikkelen. Businesspartnering vanuit finance is ook iets wat on the job ontstaat door samen workshops te ontwikkelen of samen mee te lopen op projecten. Leren is niet alleen conceptueel, het is ook in nieuwe situaties nieuwe oplossingen vinden. Er komt ook meer samenwerking tussen finance en de voorkant van bedrijven tot stand, waardoor er cross-functionele initiatieven ontstaan.”
Digitaal
Een belangrijke trend voor de komende jaren ligt op het digitale vlak. Iedereen is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in de digitale agenda, zowel wat technologie als wat de ontwikkeling van medewerkers betreft. In Deckers’ ogen is het belangrijk de juiste beslissingen te nemen en er vooral ook voor te zorgen dat de investering rendeert. “De return on investment, een goede businesscase opstellen, begrijpen wat er nodig is en daarvoor de juiste oplossing kiezen en uitwerken, wordt echt de kern van succes. Je kunt je niet veroorloven in een snel evoluerende omgeving de verkeerde keuzen te maken.”
Voor finance betekent deze nieuwe volatiele wereld, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is en de snelheid van antwoorden steeds belangrijker wordt, een grote verandering, waarvoor de informatievoorziening veel meer agile en aanpast aan de omgeving moet zijn. In deze digitale wereld speelt finance volgens Deckers een actieve rol. “Data zijn voor groot deel in het bezit van de CFO, die moet zorgen dat ze aan de bron gestructureerd en georganiseerd worden, zodat elk proces de informatie kan ophalen die nodig is.” Vaststaat dat de finance-functie er in de toekomst anders uit zal zien dan vijf tot tien jaar geleden. “Hier zal innovatie moeten plaatsvinden en gezocht moeten worden naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Dan kom je terug op het in de business stappen en van daaruit aan oplossingen werken, niet alleen vanuit finance, maar ook meedenken met de business on the job. Informatie speelt een belangrijke rol en finance blijft de leverancier van meaningful information!” 

Gerelateerde artikelen