CFO weet niet hoe eigen bedrijf ervoor staat

Ondanks de crisis blijft de huidige CFO nog steeds teveel op zijn eigen kamer, hij of zij heeft niet in de gaten dat zijn bedrijf is verdeeld in silo's die niet met elkaar communiceren. Dit stelt Anneke Wieling, verantwoordelijke financieel management en reorganisatieadvies bij Protiviti.

In veel bedrijven worden verbanden te weinig gelegd en kunnen bedrijfsrisico’s niet worden ingeschat. Zo ontstaan volgens Wieling kapitale fouten. Om dit te voorkomen moet de CFO actief betrokken zijn bij het bedrijf en inzicht hebben in alle bedrijfsprocessen.

De CFO is bij uitstek degene die de link tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, processen en financiële gevolgen kan leggen, alles wat zich in een onderneming afspeelt is ten slotte te vertalen in geld. Het onderscheid wat in veel bedrijven wordt gemaakt tussen business controlling en financial controlling is een veel te ver doorgeschoten scheiding in de financiële functie.

Samenbrengen van beide afdelingen in een centrale afdeling die verantwoordelijk is voor de rapportage aan het management, en haar ondersteunt, terwijl ook aan de financiële rapportage vereisten wordt voldaan is geen slecht streven voor de CFO die in de huidige tijd toch opnieuw zijn afdeling moet inrichten.

Gerelateerde artikelen