CFO vindt moeizaam mensen

Merendeel CFO's heeft moeite om geschikt personeel te vinden. Uitstroom door pensioen is bedreiging.

Twee derde (64 procent) van de CFO’s geeft aan dat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden. Het gaat vooral om profielen voor financiële / zakelijke analyse (36 procent), controlling (35 procent), consolidatie (32 procent) en financieel beheer (32 procent).
Door de grote vraag naar en het beperkte aanbod van geschikte kandidaten, zijn vier op de tien financieel managers (38 procent) bereid de salarissen te verhogen om een vacature voor een vaste functie in te vullen. Hierdoor zijn ook de starterslonen de laatste maanden aanzienlijk verhoogd. Dit terwijl starters over het algemeen bereid zijn een deel van hun salaris in te leveren in ruil voor gunstige arbeidsvoorwaarden. Dat het salaris marktconform is, is daarbij wel een voorwaarde.

Een ander blijkt uit een onderzoek door Robert Half bij 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren, en 300 Nederlandse managers met wervingsbevoegheid. Naast de bezorgdheid om het aantrekken en behouden van talent onder bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (47 procent), zien managers ook andere uitdagingen op de werkvloer. Zo geeft bijna 80 procent aan dat het pensioen van babyboomers een bedreiging vormt voor de beschikbare vaardigheden binnen hun bedrijf. Vrijwel alle respondenten geven aan hun bedrijf actief voor te bereiden op de uitstroom van deze generatie. Zo zorgt 56 procent voor actieve kennisoverdracht door teams met werknemers uit verschillende generaties samen te stellen, organiseert 45 procent trainingssessies en implementeert een derde een online platform waarop alle werknemers kennis delen.

Eén op de vijf werkgevers geeft aan dat de digitale ontwikkelingen zo snel gaan dat vaardigheden van werknemers niet meer altijd up-to-date zijn. Ondanks de ervaring dat technologische veranderingen moeilijk zijn bij te benen, zien werkgevers ook kansen om technologie in te zetten om talent aan te trekken of te behouden. Zo zien managers de productiviteit (48 procent) en efficiëntie (40 procent) van medewerkers toenemen, wat zorgt voor een betere work-life balance en dus meer tevredenheid. Daarnaast maakt technologie thuiswerken mogelijk, een van de secundaire arbeidsvoorwaarden waaraan huidige kandidaten veel waarde hechten.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen