CFO software landscape model brengt structuur in het aanbod

Onderzoeksbureau GBNED heeft de 'ICT Financials softwaregids 2017' uitgebracht met daarin het aanbod van standaard software gericht op de CFO. Om het aanbod van software duidelijk in kaart te brengen is eerst het model 'CFO software landscape' samengesteld.

Bij de landkaart is de volgende indeling gehanteerd:
 
? Management accounting (internal reporting); met een onderverdeling naar management reports, dashboards en business intelligence (BI). Data-analyse en process mining wordt volgens het model beschouwd als nadere detaillering van BI.

? Management controlling (planning & control); onderverdeeld naar fast close, corporate performance management (CPM), consolidation en Activity Based Costing (ABC).
   
? Financial accounting (external reporting); onderverdeeld naar Financial statement, Corporation taks, CBS statistics en Credit reporting. Onder de motorkap speelt XBRL een belangrijke rol als standaard formaat.

? Continuous monitoring en -auditing; gericht op software voor data-analyse binnen de auditpraktijk onder de vlag van Continuous Assurance. Feitelijk gegevensgericht controleren met behulp van data-analyse, als alternatief voor systeemgericht controleren.
 
Dat de begrippen in het model in het Engels zijn aangeduid heeft te maken met het feit dat termen als Dashboard, BI, Planning & control, Fast close en continuous assurance ingeburgerd zijn in Nederland. Een vertaling naar het Nederlands zal dan alleen maar tot verwarring leiden.
 
Schematisch wordt het model 'CFO software landscape' als volgt weergegeven:

De ‘ICT Financials softwaregids 2017’ geeft nu een nadere specificatie en toelichting van het model ‘CFO software landscape’ en inzicht in het gerelateerde aanbod van standaard software gericht op de CFO. Het gaat om tientallen softwaresystemen, voor een belangrijk deel internationaal van aard. De gids bevat tevens een handige softwarematrix, waarbij in één oogopslag is te zien welke toepassingsgebieden van het model ‘CFO software landscape’ ondersteund worden door betreffende softwaresystemen.
 
De ‘ICT Financials softwaregids 2017’ is gratis op te vragen via www.ictfinancials.nl

Gerelateerde artikelen