CFO Koninklijke TenCate treedt af

TenCate maakt bekend dat de Chief Financial Officer, Ir. Jan Wegstapel, zijn functie om persoonlijke redenen per heden heeft neergelegd. Het vertrek is niet gerelateerd aan de gang van zaken en resultaten van TenCate over het lopende boekjaar en is in goed overleg met de Raad van Commissarissen overeengekomen.

De functie wordt tijdelijk overgenomen door drs. Jaap Lock, de vorige CFO van TenCate. Het bestuur van TenCate is Jan Wegstapel erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkelingen van de organisatie in de afgelopen jaren.

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie.

Gerelateerde artikelen