CEO en CFO kijken verschillend naar risico

Op het moment dat in het derde kwartaal van 2007 de kredietcrisis opkwam, waren bestuurders van bedrijven vol vertrouwen over hun mogelijkheden om risico's en kansen te managen. Opmerkelijk is het verschil in perspectief bij CEO's en CFO's.

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Towers Perrin naar risicomanagement onder 1.452 CEO’s, CFO’s en het senior management van grote ondernemingen.

De deelnemende bestuurders is gevraagd de kansen en risico’s ten aanzien van 27 verschillende thema’s aan te geven. Deze 27 thema’s zijn verdeeld in 4 categorieën: strategisch, financieel, operationeel en personeel. Gebrek aan betrokkenheid van werknemers wordt vooral als risicofactor gezien. Een grote mate van betrokkenheid is nummer twee als kansfactor.

CEO’s en CFO’s van ondernemingen zien de voornaamste risico’s vooral in de portefeuille van de collegabestuurder. De CEO bijvoorbeeld zet twee financiële thema’s bovenaan, namelijk loonkosten en kredietrisico’s. De CFO ziet vooral risico’s op het strategische vlak, zoals consumentenvraag en businessdevelopment.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat organisaties de neiging hebben om in goede tijden kansen te overschatten en bedreigingen te onderschatten, terwijl ze in slechtere tijden het omgekeerde doen, en dus zakelijke kansen laten schieten. Dat onderschrijft de noodzaak van een consistente benadering van kans- en risicomanagement – zowel in goede als in slechte tijden.

Gerelateerde artikelen