Cees Maas, CFO van ING: MVO als weerspiegeling privenormen

fallback
Cees Maas, CFO van ING is genomineerd voor de CFO Award in de categorie beursgenoteerd.

ING Groep is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met meer dan 150 jaar ervaring. ING is in meer dan 50 landen actief met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.


De 115.000 medewerkers bedienen een zeer ruime klantengroep: van particulieren tot grote ondernemingen, instellingen en overheden. Gemeten naar beurswaarde, behoort ING tot de 20 grootste financiële instellingen in de wereld en tot de top-10 in Europa.2005 was een zeer goed jaar voor ING.

De nettowinst steeg van 5.755 miljoen euro naar 7.210 miljoen euro, een toename van 25,3 procent. De onderliggende winst voor belastingen nam toe met 19,4 procent.


Cees Maas heeft onmiskenbaar zijn stempel op het succes weten te drukken. Door het nauwgezet beheersen van kosten, risico’s en reputatie, heeft ING in augustus 2005 een AA-creditrating weten te bemachtigen. Een waardering die het bewijs is van een solide onderneming.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij ING eigenlijk al bij de producten zelf, zegt Cees Maas:


“Als financiële dienstverlener levert ING producten die stuk voor stuk een enorme maatschappelijke relevantie hebben. Of het nu gaat om pensioen, spaargeld of krediet; het zijn stuk voor stuk zaken die een grote impact hebben op de persoonlijke levenssfeer. Het zijn diensten die pas na een lange periode worden geleverd. Dat betekent dat het vertrouwen van onze klanten van wezenlijk belang is.”


ING doet er alles aan om dat vertrouwen niet te beschamen. Fair treatment van de klant staat hoog op de MVO-agenda. Voor de medewerkers vormen de zogenaamde Business Principles een belangrijke leidraad op het gebied van MVO.

Hierin staan gedragsregels voor medewerkers richting klant, maar ook voor medewerkers onderling. MVO moet volgens Maas een weerspiegeling zijn van waarden en normen die ook in het privé en gezinsleven centraal staan. “De regels die wij hanteren moeten aansluiten bij de gevoelens van onze medewerkers.”


De rol van de CFO met betrekking tot MVO is drieledig. Maas: “Allereerst heb ik een compliance functie. De regels die wij opstellen moeten worden nageleefd, uiteraard ook door mijzelf. Daarnaast heb ik een taak in het naar buiten toe communiceren en uitdragen van ons MVO-beleid. In de derde plaats ben ik voorzitter van de ‘Group Credit Committee’ waar kredieten dagelijks worden getoetst aan de hand van ING’s CR-beleid, zoals de ‘Defense Policy’ en de ‘Environmental Policy’.”


Geboortejaar: 1947
Opleiding: Cees Maas studeerde fysische techniek en behaalde
daarna zijn doctoraal staatkundige economie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Loopbaan: Na het afronden van zijn studie economie in 1976, trad
Cees Maas in dienst van het Ministerie van Financiën. Van 1986-
1992 was hij Thesaurier-Generaal. In 1992 werd Maas benoemd
tot lid raad van bestuur ING Groep. In 1996 werd hij chief fi nancial
offi cer. In 2004 volgde zijn benoeming tot vice-voorzitter van de ING
Groep.
Omzet: Ruim 71 miljard euro (2005)
Aantal medewerkers: 115.000

Gerelateerde artikelen