CBS: voor het eerst meer vacatures dan werklozen

Toename aantal banen, afname aantal werklozen.

Het aantal beschikbare banen in Nederland was in het tweede kwartaal voor het eerst groter dan het aantal werklozen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat kwam vooral omdat er een recordaantal vacatures bijkwam door de grote vraag naar personeel bij bedrijven. Die profiteren van het economisch herstel na de coronacrisis, maar veel ondernemers hebben al langere tijd moeite om geschikt personeel te vinden. Ook het aantal werklozen nam af.

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 106 banen voor iedere honderd werkzoekenden. In totaal waren er 327.000 vacatures, een toename van 81.000 ten opzichte van eind maart. Dat is met afstand de grootste stijging die het CBS ooit mat. Bovendien waren er nog nooit eerder meer dan 300.000 openstaande vacatures in Nederland.

De sectoren met de meeste vacatures zijn de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die drie branches zijn samen goed voor bijna de helft van de openstaande vacatures. De horeca kende de snelste toename. Daar verdubbelde sinds de versoepeling van de coronamaatregelen het aantal vacatures.

De overheidsuitgaven waren ook een aanjager van de groei. Die zijn wel grotendeels incidenteel, verwacht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. “Daar zitten natuurlijk extra kosten voor de zorg bij vanwege de coronacrisis.” De investeringen daalden juist, voornamelijk vanwege een terugval in de bouw. Die sector heeft volgens Van Mulligen te kampen met tekorten aan mensen, maar ook aan sommige materialen wat een rem op die uitgaven zette.

Op jaarbasis groeide de economie met 9,7 procent, de grootste groei die het CBS ooit registreerde. Dat heeft te maken met de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ondanks de stevige groei nu is de economie nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4 procent kleiner.

De groeicijfers betreffen een eerste raming van het CBS. Over 45 dagen komt een tweede schatting. Het CBS waarschuwt dat vanwege de coronasituatie deze voorlopige cijfers een hogere onzekerheidsmarge hebben dan normaal gesproken.

Gerelateerde artikelen