CBS: investeringen omlaag

In april iets minder geïnvesteerd dan in april 2021.

Er werd vooral minder geld gestoken in infrastructuur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overigens daalden niet alle investeringen. Zo ging er onder andere meer geld naar gebouwen.

Volgens het statistiekbureau namen de investeringen op jaarbasis met 0,5 procent af. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. De maand april 2022 had een werkdag minder dan april 2021.

Investeringen zijn een belangrijke aanjager van economische groei. Het CBS houdt ook maandelijks bij of de omstandigheden voor investeringen zijn verbeterd of verslechterd. De omstandigheden voor investeringen zijn in juni nagenoeg gelijk aan die van april aldus de zogenoemde CBS Investeringsradar.

Gerelateerde artikelen