CBP zet ondernemers op het verkeerde been

"De ramingen van het CPB van de afgelopen jaren zijn structureel te optimistisch geweest. Dit zet ondernemers op het verkeerde been". Twintig van de 21 ramingen van het CBP over de jaren 2011, 2012 en 2013 blijken te optimistisch. Dat blijkt uit een analyse van Krüger & Partners.

In de dagelijkse praktijk blijkt dat ondernemers veel hoop putten uit algemene voorspellingen die achteraf vaak te optimistisch blijken. Gevolg kan zijn dat ondernemers onder meer het omzet- en winstniveau ook te optimistisch in gaan schatten. Dit leidt er vervolgens toe dat ze te laat, te weinig en niet doortastend genoeg ingrijpen. De voorspellingen die het CPB doet zijn derhalve niet alleen onjuist, maar kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

Drs. Jantine Hak RA (partner bij Krüger & Partners): “Het is beter om realistisch te begroten, gebaseerd op de werkelijkheid die je als ondernemer om je heen ziet, dan je te baseren op macro economische rapporten die de afgelopen jaren in veel gevallen te optimistisch blijken te zijn geweest. Als je je daarop baseert, en de realiteit tegen zit, ben je mogelijk te laat”.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Krüger & Partners heeft de 21 meest recente ramingen geanalyseerd die betrekking hadden op de jaren 2011, 2012 en 2013. De ramingen zijn afgegeven in de periode maart 2010 t/m februari 2013.

Uit de analyse blijkt dat van de zestien ramingen over 2011 en 2012 zijn er vijftien zeker te optimistisch zijn geweest. Ook de vijf ramingen over 2013 zijn allemaal optimistischer dan de raming van -1% zoals onlangs gepubliceerd door het CPB. Één raming bleek correct (december 2012 over het jaar 2012).

Dit betekent dat twintig van de 21 ramingen (95%) van het CPB over 2011, 2012 en 2013 te optimistisch zijn gebleken. Christiaan Crouwers MSc: “het CPB laat zien dat het voortdurend niet in staat is gebleken de zwakke toestand van onze economie goed in te schatten. Ze houden onvoldoende rekening met de gevolgen van deze voorspellingen”.

Krüger & Partners adviseert ondernemers om goed naar hun eigen omgeving en business te kijken en minder te sturen op algemene voorspellingen. Crouwers: “Als na een reële en objectieve analyse blijkt dat de vooruitzichten niet al te rooskleurig zijn dienen ondernemers snel en fors in te grijpen om tijdig (liquiditeits)problemen te voorkomen”.

Door Christiaan Crouwers (consultant Krüger & Partners)

Gerelateerde artikelen