Cash is King

Als er ooit een tijd is waarop de uitdrukking Cash is king van toepassing is, dan is het wel hedentendage. De internationale kredietcrisis maakt dat banken kritischer zijn dan ooit rondom alles dat met financiering te maken heeft. En deze houding werkt ook door in de markt van fusies en overnames.

Veel meer dan vroeger kijken accountants en fiscalisten bij het beoordelen van de transactie verder dan de gebruikelijke onderwerpen en risicogebieden. Men analyseert zorgvuldig naar wat er uiteindelijk in cash moet worden betaald voor de onderneming.

Dit is naast de prijs voor de aandelen de rentedragende schuldenpositie en allerlei mogelijke verplichtingen die kunnen leiden tot extra cashbetalingen. In plaats van dat er lijken uit de kast worden gevist, hebben accountants en fiscalisten hun aandachtsgebied verlegd naar cash en financieringsstromen.

ARGUSOGEN
En dus doet zich momenteel het merkwaardige verschijnsel voor dat een prijs van een onderneming niet langer het resultaat is van onderhandeling over de koopsom alleen. Integendeel. Steeds vaker vinden er aan het eind van een onderhandelingstraject, nadat de due diligence onderzoeken reeds hebben plaatsgevonden, grote correcties plaats op de koopsom.

De correcties hebben betrekking op de vragen die de balans betreffen: Hoe staat het met de cashpositie het komend jaar? Hoe groot is de ondernemingsgebonden cash? En wat zijn de fluctuaties in het werkkapitaal van een onderneming gedurende een jaar?

Al deze cashmutaties worden door accountants en fiscalisten met argusogen bekeken en bepalen uiteindelijk mede de prijs die de aandeelhouders van de onderneming ontvangen. Een onderneming met een sterke balans is vandaag de dag immers meer waard dan eentje die vooral een beroep moet doen op financiers of met toekomstige verplichtingen die kunnen leiden tot een cashbetaling.

DOOR DE ZIJDEUR
En zo zien we dat de kredietcrisis ook door de zijdeur de fusie- en overnamemarkt treft. Want met de toenemende aandacht voor de cashpositie van bedrijven, neemt het technische en complexe gesteggel hierover toe. Het bepalen van de cashpositie is immers geen sinecure en vergt de nodige specialistische kennis.

Voor aandeelhouders betekent dit alles dat het bepalen van de koopsom zich deels buiten hun gezichtsveld afspeelt. Zij zijn min of meer overgeleverd aan de inzichten van professionals. Wederom lijkt het vakgebied op een volgend ‘professionaliseringsniveau’ te zijn terechtgekomen.

Maar met de verdergaande professionalisering neemt ook de complexiteit en daarmee de duur van een transactie toe. De tijd dat een prijs eenvoudigweg met een handdruk werd bezegeld, lijkt dan ook verleden tijd.

Maarten Vijverberg is Partner bij Boer & Croon Corporate Finance met meer dan twintig jaar ervaring in M&A.

Gerelateerde artikelen