Cardio Control: Aanzienlijke marktvergroting door nieuw product

fallback
Cardio Control NV uit Delft -gespecialiseerd in ontwikkeling en verkoop van medisch-diagnostische systemen op cardio-pulmonair gebied- breidt haar productenpakket uit met 24-uurs holter ECG-systemen.

Vorige week werd hiertoe een exclusieve distributie-overeenkomst
getekend voor meer dan 50 landen met een bedrijf in de Verenigde
Staten. Het betreft daarbij de levering van enkele essentiële
onderdelen van deze holter ECG-systemen, die als module van het
Cardio Control Workstation op de markt zullen worden gebracht. De
totale markt voor 24-uurs holter ECG-systemen heeft naar schatting
een omvang van circa EUR500 mln (omzet per jaar).

Het holter ECG-systeem bestaat uit een sensor die het hartsignaal van
de patiënt 24 uur continue registreert, waarna de geregistreerde
informatie met behulp van intelligente software wordt geanalyseerd.

De directie van Cardio Control NV verwacht direct een positieve
bijdrage aan omzet en winst in het lopende boekjaar door het
introduceren van deze nieuwe productlijn. Eerder werd al gemeld dat
het resultaat dit jaar aanzienlijk positief zal uitvallen. Het derde
kwartaal wordt vandaag afgesloten conform eerder uitgesproken
verwachtingen, zodat het resultaat over de eerste negen maanden
positief is.
Het grootste deel van de mega-order van enkele miljoenen euro's -die
kort voor de zomer werd verkregen- is nu al uitgeleverd.

In een toelichting zegt Dick van Luijk, algemeen directeur van
Cardio Control: “Met de toevoeging van het Holter-ECG aan ons
Workstation-concept heeft Cardio Control nu het meest complete
diagnostische producten-arsenaal in de markt met ingebouwde database
en Web-view mogelijkheden, daarbij gebruik makend van de nieuwste
mogelijkheden die de ICT te bieden heeft. Zowel voor draadloze als
handheld toepassingen zijn nieuwe uitbreidingen in een handomdraai te
implementeren, bijvoorbeeld voor toepassingen in ziekenhuizen of in
de thuiszorg.
Het is duidelijk dat Cardio Control op haar terrein qua
productenpakket een belangrijke voorsprong heeft op de traditionele
partijen in de markt, zoals de medische divisies van General
Electric, Philips en Siemens. Samenwerking met deze bedrijven gaan
wij daarom dan ook niet uit de weg, omdat zij een uitstekende
toegang hebben tot de ziekenhuismarkt die onze groei-de laatste drie
jaar gemiddeld 37% per jaar- nog wat kan versnellen”.

Doordat de herstructurering van de financiële administratie in het
eerste halfjaar werd afgerond kan en zal de bekendmaking van de
resultaten over het derde kwartaal (omzet en nettowinst) vervroegd
plaats vinden op 15 oktober a.s. in plaats van op 21 november. Cardio
Control streeft ernaar nog voor het einde van het jaar een notering
te verkrijgen op de gewone beurs van Euronext in plaats van de
huidige notering op de N-Max (Nieuwe markten). Het bedrijf voldoet
daarvoor aan alle vereisten.