Cao-achterstand ingelopen

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

Het is in cao-onderhandelingen vrij gebruikelijk dat een einddatum verstrijkt voordat een nieuw contract wordt gesloten. Vorig voorjaar was het aantal verlopen cao’s en het bijbehorende werknemersaantal erg hoog en sprak de Tweede Kamer nog zijn zorg uit over het moeizaam verlopende cao-overleg. Volgens AWVN is de achterstand nu ingelopen en is er sprake van een normale situatie. Volgens de werkgeversvereniging heeft vooral het sluiten van een aantal zeer grote cao’s bij de overheid en gesubsidieerde sectoren bijgedragen aan het veranderde beeld.
 
In juni werden 36 nieuwe akkoorden gesloten. De door werkgevers en werknemers vorige maand afgesloten cao’s kennen een loonafspraak van 1,5 procent. Dat is gelijk aan het gemiddelde van 1,5 procent van de eerdere maanden van het jaar en betekent een koopkrachtstijging van meer dan 3 procent voor werknemers.

Gerelateerde artikelen