Cadeau aan collega fiscaal interessant?

fallback
Bekend is dat een werkgever aan haar werknemer een onbelaste kostenvergoeding kan verstrekken.

De kostenvergoeding is slechts dan onbelast, indien de werknemer in staat is het bedrag van de kostenvergoeding te onderbouwen met bonnetjes. Slechts de kosten die betrekking hebben op kosten ter verkrijging van het loon kunnen onbelast vergoed worden. Dat zijn kosten zoals vakliteratuur, kleine kantoorkosten, zakelijke gesprekskosten telefoon, stomerij-kosten en dergelijke. Aan deze lijst is een nieuwe post toegevoegd: die van interne representatie!

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2005 beslist dat kosten die door werknemers worden gemaakt voor uitgaven van presentjes die de werknemers op kantoor aan hun collega’s geven op verjaardag, bij geboorte, huwelijk en afscheid onbelast vergoed kunnen worden door de werkgever. De Hoge Raad is van mening dat deze kosten binnen de grenzen van redelijkheid belastingvrij mogen worden vergoed omdat zij strekken tot bestrijding van kosten tot verwerving van het loon.

Belang voor de praktijk
Indien u periodiek controleert of de onbelaste kostenvergoeding wordt uitgekeerd in overeenstemming met de bonnetjes die de werknemers kunnen laten zien, dan kan aan het lijstje van onbelaste vergoedingen de hierboven genoemde kosten toegevoegd worden.

Gerelateerde artikelen