Burger vreest voor economie en baan, en is terughoudend met uitgaven

In februari jl. hield vacaturesite MegaJobs een enquête onder haar bezoekers naar de vrees voor overslaan van de financiële crisis uit de VS. Nu de kredietcrisis er is, stelden we dezelfde vragen. En constateerden een dramatische omslag. Nog maar 4% verwacht weinig problemen voor onze economie; de helft "serieuze problemen". Eén op 7 respondenten houdt de hand al "op de knip", terwijl de helft meldt "voorzichtiger te zijn met grote uitgaven". 30% voorziet serieuze problemen voor de werkgever, en mogelijk verlies van de eigen baan, terwijl ruim 40% stelt niet zeker meer te zijn van een sterke werkgever en veilige baan.

Eén op 7 respondenten houdt de hand al “op de knip”, terwijl de helft meldt “voorzichtiger te zijn met grote uitgaven”. 30% voorziet serieuze problemen voor de werkgever, en mogelijk verlies van de eigen baan, terwijl ruim 40% stelt niet zeker meer te zijn van een sterke werkgever en veilige baan.

Vacaturesite MegaJobs stelde haar bezoekers een drietal vragen, ruwweg gericht op resp. vertrouwen in de economie, bestedingsbereidheid en baanzekerheid. Bij de beantwoording door de 1137 deelnemers, bleek er weinig verschil in vertrouwen tussen mannen en vrouwen.
Bij de beantwoording blijken beide groepen ten opzichte van februari dit jaar aanmerkelijk pessimistischer geworden, zowel waar het de algemene economie betreft, als waar het henzelf betreft.

Opmerkelijk bij dit alles is dat het bezoek aan MegaJobs sinds de zomer aanmerkelijk sterker is gegroeid dan andere jaren. Met een groei van vele tientallen procenten in slechts enkele maanden is de verleiding groot te denken dat de marktpositie van MegaJobs zelf zo groeit. Anderzijds valt niet uit te sluiten dat er een groeiende groep mensen is die zich (alvast) oriënteert op een andere (zekerder?) werkkring.

De gestelde vragen:
De V.S. lijken op een recessie af te stevenen. Sommigen denken dat die ook Europa -en Nederland- zal treffen; anderen dat dat wel zal meevallen. Wat denk jij?
– Verwacht jij een serieus effect op onze economie van de huidige problemen op de financiële markten?
* 4% Ik verwacht weinig problemen voor onze economie. (februari’08: 21%)
* 48% Ik verwacht dat onze economie wel een tik zal krijgen, maar een recessie zit er niet in. (februari’08: 61%)
* 48% Ik verwacht serieuze problemen voor onze economie. (februari’08: 18%)

– Wat voor effect heeft de huidige onzekere situatie op van de financiële markten op jezelf?
* 36% Ik laat mij niet van de wijs brengen. (februari’08: 62%)
* 47% Ik merk dat ik toch wat onzekerder word, en vermoedelijk onwillekeurig ook wat voorzichtiger met grote uitgaven. (februari’08: 26%)
* 17% Ik voorzie zwaar weer en houd daarom nu al de hand min of meer ‘op de knip’. (februari’08: 12%)

Verwacht jij effecten van de huidige onzekere situatie op de financiële markten voor de werkgelegenheid, en vooral op je eigen werk?
* 31% Ik ben absoluut niet bang dat dit mijn werkgever of mijn baan raakt.
(februari’08: 51%)
* 43% Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dit mijn werkgever -en mogelijk dus mijn baan- niet zal raken. (februari’08: 35%)
* 26% Ik acht een reële kans aanwezig dat mijn werkgever problemen gaat ondervinden, en dat mogelijk zelfs met consequenties voor mijn baan.
(februari’08: 14%)

Gerelateerde artikelen