Buitenlandse concurrentie verhoogt productiviteit bedrijven

Bedrijven in de industrie die sterke buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt ondervinden, werken efficiënter. Ze hebben echter wel lagere winstmarges. Voor de consument leidt buitenlandse concurrentie tot lagere prijzen. Dit blijkt uit cijfers van Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Efficiënt werken

Sterke buitenlandse concurrentie dwingt Nederlandse bedrijven tot efficiënter werken. Dit leidt tot een hogere groei van de productiviteit. Gemiddeld leidt een toename met tien procentpunt van het marktaandeel van buitenlandse goederen op de Nederlandse markt tot 0,1 procentpunt meer productiviteitsgroei per jaar van Nederlandse bedrijven.

Op de binnenlandse markt voor transportmiddelen is het aandeel van buitenlandse bedrijven bijna 79 procent. Dat ging samen met een jaarlijkse productiviteitsgroei van gemiddeld 1,26 procent in de Nederlandse transportmiddelenindustrie. Op de uitgeef- en drukkerijmarkt is het aandeel van buitenlandse bedrijven nog geen tien procent. De jaarlijkse productiviteitsgroei bedroeg bij de bedrijven in de uitgeef- en drukkerijbranche gemiddeld 0,5 procent.

 

Afzetprijzen en winsten onder druk

Door toenemende concurrentie uit het buitenland komen afzetprijzen onder druk te staan. Nederlandse bedrijven kunnen stijgende kosten niet volledig doorberekenen in hun afzetprijzen. Uiteindelijk leidt dit tot goedkopere producten voor consumenten.

Sterke buitenlandse concurrentie leidt per saldo tot lagere bedrijfswinsten. Dit komt doordat de productiviteitsgroei meestal onvoldoende is om de druk op afzetprijzen volledig te kunnen compenseren. De winstgevendheid is het grootst bij de uitgeverijen en drukkerijen.

 

Grote verschillen in buitenlandse concurrentie

Binnen de industrie bestaan grote verschillen in de mate waarin bedrijven blootstaan aan buitenlandse concurrentie. Uitgeverijen en drukkerijen hebben hier amper last van. Bedrijven in onder andere de textiel- en elektrotechnische industrie hebben echter met zeer sterke buitenlandse concurrentie te maken.

Gerelateerde artikelen