Btw-correcties vervoer vereenvoudigd

De correctie voor het privé-gebruik van de auto voor werknemers kan voortaan aansluiten bij de correctie voor de loon- en inkomstenbelasting (LB/IB). Deze correctie is twaalf procent BTW over veertien, twintig of vijfentwintig (al naar gelang de zuinigheid van de auto) procent van de cataloguswaarde.

Er is echter geen BTW verschuldigd als de auto op jaarbasis voor maximaal 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, want er is dan geen sprake van een bijtelling voor de LB/IB.

Deze regeling geldt ook voor bestelauto’s die niet buiten werktijd gebruikt (mogen) worden. Voor bestelauto’s die afwisselend worden gebruikt door twee of meer werknemers, was de correctie voorheen eveneens twaalf procent BTW over tien procent van de cataloguswaarde.

Vanaf nu is de correctie twaalf procent BTW over 300 euro per werknemer/gebruiker. Bij de aankoop van een auto voor privé kan een ondernemer geen BTW in aftrek brengen. Er bestaat een regeling die inhoudt dat als een dergelijke auto wordt gebruikt voor privé-ritten naast zakelijk gebruik, en er geen kilometeradministratie is bijgehouden, de aftrekgerechtigde ondernemer de BTW op gebruiks- en onderhoudskosten voor 75 procent kan aftrekken.

Deze goedkeuring blijft gehandhaafd. Er vindt geen correctie meer plaats van de aftrek voor gratis verstrekte openbaarvervoersbewijzen en ter beschikking gestelde fietsen, voor zover sprake is van privé-gebruik.

 

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen