Brussel waarschuwt Nederland weer over wetgeving anti-witwassen

Nederland heeft zijn wetgeving over anti-witwassen nog steeds niet op orde.

De Europese Commissie maant Den Haag nieuwe EU-regels binnen twee maanden toe te passen in de nationale wetgeving, anders overweegt ze een gang naar de Europese rechter, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Het gaat om de zogeheten vijfde anti-witwasrichtlijn die op 10 januari 2020 van kracht werd en de lidstaten verplicht hun wetgeving op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme aan te passen. Dat heeft Nederland wel gedaan maar op een aantal punten schiet de wetgeving volgens de commissie tekort. Ze noemt onder meer het verbod op anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of rekeningen onder een fictieve naam bij financiële instellingen. Ook de regels over informatie over wie de uiteindelijke begunstigde van een fonds of organisatie is zijn volgens de commissie onvoldoende.

Brussel had Nederland al eerder gewaarschuwd over onvolkomenheden in de anti-witwaswetgeving, evenals Hongarije en Polen. Alle drie hangt een rechtszaak boven het hoofd als ze niet binnen twee maanden hun leven beteren.

De effectieve strijd tegen witwassen is een van de centrale punten van EU-beleid tegen misdaadbestrijding, zegt de commissie. “Daarom zullen we ferm blijven toezien op tijdige en correcte toepassing van de Europese regels”.

Gerelateerde artikelen