Brief staatssecretaris over de rentebox

Sinds 1 januari 2007 is in de Wet op de vennootschapsbelasting de regeling voor de optionele groepsrentebox opgenomen. De groepsrentebox moet het aantrekkelijk maken om concernfinancieringsactiviteiten in Nederland te houden.

De opbrengsten van deze activiteiten zijn onder voorwaarden belast tegen een tarief van 5%. Deze regeling is nog niet in werking getreden. De Nederlandse regering heeft om een beschikking van de Europese Commissie gevraagd, waarin staat dat deze regeling geen verboden staatssteun vormt.

Onlangs liet de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten dat overleg heeft plaatsgevonden met de Commissie. Tijdens dit overleg is de mogelijkheid besproken om geen optionele maar een verplichte rentebox te introduceren.

Het optionele karakter is namelijk één van de elementen waar de Commissie moeite mee heeft. De eindbeschikking van de Commissie wordt na de zomer verwacht. Bij het Belastingplan 2009 zal worden geregeld dat het bedrag dat is ingeboekt voor de optionele rentebox voor 2008, een alternatieve bestemming krijgt ten gunste van het bedrijfsleven.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen