Brexit: nog losse eindjes voor dienstverleners

brexit dienstverleners
Bij het brexit-akkoord is de handel in diensten tussen het VK en de EU niet volledig aan de orde gekomen.

Door de zeer beperkte tijd voor de onderhandelingen en de wens van het VK om zoveel mogelijk eigen regelgeving te bepalen heeft de handels- en samenwerkingsovereenkomst een zeer beperkte reikwijdte. Dat maakt het interessant te bekijken wat er juist niet of nauwelijks in dit zogenoemde ‘dunne’ akkoord is geregeld. ‘De nadruk in de overeenkomst ligt op de goederenstroom tussen de EU en het VK en niet zozeer op de zeer omvangrijke handel in diensten tussen beide’, zegt Jan-Willem Thoen, die voor accountants- en adviesorganisatie PwC Nederland leidinggeeft aan de Brexit Desk.

‘De meest in het oog springende sector is de financiële dienstverlening. Door de brexit krijgt The City minder toegang tot de EU-markt dan voorheen. Een besluit over equivalence – waarmee een zekere mate van toegang mogelijk blijft – verwachten we de komende maanden. Hetzelfde geldt voor het besluit over de adequaatheid van de Britse databescherming. Dit zijn allebei unilaterale beslissingen waarover niet wordt onderhandeld, en die daardoor uit de overeenkomst zijn gehouden. Beide zijn zeer belangrijk voor bedrijven.’

PwC gaat in het artikel Brexit-deal als doekje voor het bloeden nader in op de belangrijkste aandachtspunten uit overeenkomst tussen de EU en het VK.