Brennerpas moet beter

Bedrijfsleven wil dat Oostenrijk stopt met hinderen vrachtvervoer.

Ondernemersorganisaties uit meerdere landen hebben de noodklok geluid over het afknijpen van het vrachtverkeer over de zogeheten Brenner Autobahn tussen Duitsland en Italië. De ondernemers storen zich eraan dat Oostenrijk met allerlei maatregelen probeert het vrachtverkeer over de belangrijke doorgangsroute door Tirol te beperken. Volgens de organisaties, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn er juist maatregelen nodig die het gebruik van de schoonste en stilste vrachtwagens op de route stimuleren. De overheid in Oostenrijk heeft evenwel besloten dat specifieke doorgaande transporten zelfs met deze voertuigen niet langer zijn toegestaan.

In een gezamenlijk ingestuurde brief doen de ondernemers een beroep op de Europese Commissaris om te bemiddelen in het conflict. “Doorvoer van goederen via de Brenner Autobahn is essentieel voor veel bedrijven, omdat er geen reëel alternatief is tussen Duitsland en Italië”, staat in de brief. De organisaties dringen er daarnaast op aan dat haast wordt gemaakt met de voltooiing van de spoorverbinding Brenner-basistunnel, omdat vervoer per spoor een belangrijk alternatief kan zijn om de lokale bevolking en het milieu te ontlasten.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen