Breng uw bedrijf naar een hoger niveau met een uniforme planningsoplossing

Integrale tooling kan helpen het begrotings- en prognoseproces te optimaliseren.

Bedrijven in de Nederlandse industrie die hun planningen op orde willen hebben staan op dit moment voor verschillende uitdagingen. Financiële planners hebben te maken met complexe business processen, van inkoop tot productie en verkoop. Er is sprake van veel verschillende divisies, productielocaties en afdelingen die hun eigen datasets onderhouden. Hiermee ontstaat het probleem van datasilo’s. Excel-spreadsheets worden gebruikt als hulpmiddel, maar dit is niet een duurzame manier van werken voor de langere termijn.

Deze welbekende ‘Excel carrousel’ kost tijd, is foutgevoelig en weinig consistent. Integratie, consolidatie en het verifiëren van gegevens wordt al snel een probleem. Juist in de steeds volatielere markten van vandaag met stijgende kosten, veel verschillende netwerkpartners en marktkrachten in het spel hebben productiebedrijven behoefte aan betrouwbare data om data gedreven besluitvorming mogelijk te maken. De klantbehoeften veranderen steeds sneller, net zoals de klantbeleving. Andere externe factoren, zoals bijvoorbeeld valuta koersschommelingen en sterke inflatie, kunnen het proces nog verder beïnvloeden. Betrouwbaarheid, flexibiliteit en snelheid zijn key in deze markt.

Samengevat, een complexe logistiek met stijgende transport- en productiekosten, moeilijke uitwisseling van informatie door de toepassing van verschillende soorten datasystemen, inflatie en koers uitdagingen en voortdurend veranderende klanteisen stellen organisaties danig op de proef en vragen om een oplossing. Met een uniforme planningsoplossing voor uw gehele business maakt u een naadloze integratie van data mogelijk vanuit bronnen in de hele organisatie. Denk hierbij aan directe koppelingen met bijvoorbeeld SAP, Exact, Microsoft D365. Dit maakt het veel eenvoudiger om productieprocessen aan te passen om aan steeds veranderende klantvragen te voldoen. Er is een verminderd risico op knelpunten of verstoringen in de toeleveringsketen, meer flexibiliteit in voorraadbeheer en middelen worden beter toegewezen aan specifieke logistieke oplossingen. Integrale tooling kan helpen het begrotings- en prognoseproces te optimaliseren doordat wijzigingen in de planning direct financieel worden vertaald. De kwaliteit van gegevens gaat omhoog en het wordt mogelijk verschillende scenario’s uit te werken. Er is daarbij direct inzicht in de financiële aspecten zoals winstgevendheid, kasstroom en balans.

Axians helpt bedrijven in de industrie om het hele proces van plannen, budgetteren en forecasten efficiënter en effectiever uit te voeren. Daarbij maken we gebruik van Jedox. Jedox is bewezen software voor Enterprise Performance Management. Met speciaal ontwikkelde planmodellen kunnen bedrijven hun planningen voor Productie, Sales, Financiën en Investeringen snel en gemakkelijk opstellen. Daarna is het eenvoudig om regelmatig prognoses uit te voeren en zelfs een rolling forecast te maken. Verschillende Financiële Planning & Analyse (FP&A) modules helpen je snel op weg om het huidige, vaak op Excel gebaseerde, begrotings- en forecastproces te stroomlijnen. Sneller, beter en met minder inspanning , zodat er meer tijd overblijft voor het sturen van het bedrijf. De inrichting van het systeem is flexibel en aanpasbaar aan de wensen en voorkeuren van de organisatie.

Manufacturing model
Het Jedox Manufacturing model biedt een flexibele softwareoplossing voor een geïntegreerde financiële planning. Een volledig samenspel tussen Sales, Finance en Productieplanning geeft inzicht in de samenhang. Middels een workflow kan het hele planningsproces worden gestroomlijnd. Zo kunnen salesmanagers de salesplanning opstellen op klant en/of productniveau, plantmanagers de productieplanning per productielijn of fabriek en afdelingsmanager de overhead kosten.

Controllers kunnen dit vanuit dit proces een geïntegreerd financieel plan maken en er kunnen tevens kostenallocaties worden gedaan om de overheadkosten te verbijzonderen naar de profit centers en/of producten. Een stabiele en flexibele inrichting legt een goed fundament voor de toekomst, waardoor het beheer minimaal is . Door een sterke integratie tussen sales, productie en finance kan de focus meer liggen op het uitwerken van scenario’s. Naast de relevante financiële modellen zoals een balans, winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht zijn ook diverse managementrapportages beschikbaar zoals bijvoorbeeld een variance analysis om verschillen in kosten te analyseren. Jedox versnelt de gehele financiële planning doordat er sprake is van uniformiteit.

De belangrijkste functionaliteiten
– Ondersteuning van planningsprocessen
– Closed loop tussen Sales, Productie en Finance
– Ondersteuning van meerdere kostenplaatsstructuren met de relevante kostenstructuur
– Workflow ondersteuning, waarbij bijvoorbeeld via een herinneringsmail ontvangen wordt voor een volgende planningsstap
– Versiemanagement
– Meerdere kostenallocatiemethodes

Stroomlijnen van het verzamelen en valideren van data
– Geautomatiseerde data import vanuit ERP en andere bronsystemen (bijvoorbeeld SAP, MS D365, Exact )
– Eenvoudige integratie van kostenplaatsen- en kostengroepenstructuur
– Templates voor het invoeren van data (bijv. Excel of web)
– Plausibiliteitschecks en data validatie

Versnellen data voorbereiding
– Mapping van kosten naar juiste kostengroepen
– Verdeelsleutels inrichten met behulp van data integratie
– Door vooraf ingerichte koppelingen sneller en eenvoudiger data voor definiëren

Automatiseren financiële processen
– Financiële planningen snel en soepel laten verlopen
– Overhead kosten alloceren naar eindproducten via diverse allocatiemogelijkheden
– Via productieplanning BOM de COGS genereren
– Integratie met investeringen, afschrijvingskosten bepalen

Verkrijgen van transparantie en inzicht
– Flexibele managementrapportages
– Selfservice KPI-analyses
– Integratie met planning, budgettering en voorspellingen

Implementatie met Axians
Axians is gecertificeerd implementatiepartner van Jedox. We werken met een team van Smart Finance professionals aan verschillende implementaties. We richten deze projecten agile in waarin we samen met een kernteam van de organisatie de software configureren. Dit houdt in dat er samengewerkt wordt in sprints, korte perioden waarin een bepaald functioneel onderwerp centraal staat en de focus heeft. Door deze methodiek te hanteren kunnen we prioriteit leggen op functionaliteit die de meeste waarde heeft voor gebruikers. Daarnaast kan met deze werkwijze eenvoudig rekening gehouden worden met eventueel gewenste veranderingen in de loop van het project.

Voor al haar klanten realiseert Axians oplossingen waarbij het uitgangspunt is dat zij bijdragen aan een blijvende verbetering van hun bedrijfsprocessen. “Blijvend” is daarbij een sleutelwoord. Voor het overgrote deel van haar klanten nemen we de ontwikkelde oplossingen in beheer, waarbij ondersteuning gevraagd kan worden mocht dit noodzakelijk of gewenst zijn. In onze visie kan alleen op die manier continuïteit in de informatievoorziening van een klant geborgd worden.

Meer weten?
Dit GRATIS interactieve webinar geeft je inzicht in de vele mogelijkheden van Jedox integrated business planning voor het verbeteren van jouw planningen.

Schrijf je in en ontdek hoe Jedox je kan helpen bij het versnellen en verbeteren van je planningsprocessen en hoe je een eerste start maken met het gebruiken van de tool in je werkzaamheden.

Gerelateerde artikelen