Bouwfonds 100% dochter van ABN AMRO

fallback
ABN AMRO heeft de laatste 25% van de aandelen Bouwfonds die nog in handen waren van de Nederlandse gemeenten verworven.

Hierdoor heeft ABN AMRO haar aandelenbelang uitgebreid tot 100% en wordt Bouwfonds een 100% dochter van ABN AMRO. Tevens heeft ABN AMRO besloten gebruik te maken van het recht om per 1 april 2005 de aan de Nederlandse gemeenten en Bank Nederlandse Gemeenten uitgegeven aandelen (cumprefs) van Bouwfonds te verwerven. ABN AMRO krijgt op dat moment, naast het in 2000 verworven economisch belang, ook het volledig juridisch belang in handen.

De activiteiten van Bouwfonds zijn eind 1999 gebundeld met de vastgoedactiviteiten van ABN AMRO in een nieuwe onderneming: ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV. ABN AMRO is sinds januari 2000 economisch eigenaar van Bouwfonds en heeft recht op dividend. Bij de overname is vastgelegd dat de Nederlandse gemeenten tot 2005 een juridisch meerderheidsbelang in Bouwfonds behouden middels cumulatief preferente aandelen. Vanaf 31 december 2004 had ABN AMRO het recht om deze aandelen van de gemeenten te verwerven, middels uitoefening van de call optie.