Bouwen aan een betere onderneming; enkele gouden tips voor succes

De gemiddelde ondernemer staat aan de roulettetafel, zet in op zijn favoriete kleur en / of nummer en hoopt op de goede afloop. Als dat na drie pogingen geen winst heeft opgeleverd, worden we ongeduldig en wordt er harder geduwd. Vaak vergeten we echter dat het resultaat van onze inspanningen een afgeleide is van eerdere investeringen in kennis en vaardigheid. Wil je als ondernemer de performance van je organisatie verbeteren, dan moet je in die kennis en vaardigheid investeren. Alleen dan verbetert het resultaat en kun je winnen.

Er moet dus getraind worden. Tuig een structuur op waarbinnen de junior medewerkers gecoacht en begeleid worden door de veteranen. Maar ook de veteranen hebben recht op trainingsmomenten en op begeleiding van management en directie. Te vaak worden senior medewerkers aan hun lot overgelaten. Daardoor ontstaan eilanden binnen een afdeling en is het maar zeer de vraag of medewerkers op dezelfde wijze de missie, visie en doelen van de organisatie nastreven.

Het resultaat van uw organisatie zal zeker verbeteren als u een structuur optuigt waarbinnen medewerkers structureel kennis vergaren en trainen op hun vaardigheden. Ik heb een aantal tips opgesteld waarmee u uw organisatie structureel kunt verbeteren. Lees ze hieronder.

– Laat uw medewerkers iedere week een paar uur trainen op hun basis vaardigheden. Zwemmers op de Olympische Spelen oefenen ook niet tijdens de wedstrijd. Zij trainen iedere dag met de hoop op een medaille.

– Laat junior medewerkers veel observeren en noteren tijdens trainingsessies van de veteranen. Daar leren zij het meeste van.

– Deel structureel cruciale kennis over uw product en de wijze waarop klanten uw producten inzetten.

– Nodig uw meest kritische klanten uit om te vertellen wat die van uw organisatie verwachten en welk belang zij erbij hebben dat uw product goed wordt afgeleverd.

– Uw management is niet zozeer verantwoordelijk voor het behalen van een bepaald resultaat. Het primaire doel van uw management is het creëren van de juiste voorwaarden en het bouwen van een team dat de gestelde doelen kan behalen.

– Zorg dat directie en management ruim voldoende tijd vrijmaken om medewerkers te coachen. Het kost u wellicht maar vijf minuten om iets zelf op te lossen en een half uur om uw medewerker uit te leggen wat u van hem verwacht. Toch levert dat halfuurtje uiteindelijk veel tijd op.

– Ga als management en directie regelmatig met uw medewerkers mee op klantbezoek. Spreek vooraf duidelijk af vanuit welke rol u aanschuift; gezamenlijk bezoek, coaching of training. Iedere vorm vraagt een andere interactie.

– Staat de deur van directie en management altijd open (letterlijk en figuurlijk) zodat medewerkers niet bang hoeven te zijn om binnen te lopen? Te vaak ligt er een flinke drempel voor ‘de deur’. Dat maakt het verschil tussen medewerkers die gaan gokken versus medewerkers die zich kwetsbaar opstellen en even binnenlopen als ze onzeker zijn over de juiste keuze.

– Komt er een medewerker daadwerkelijk over de drempel met een vraag, beantwoord deze dan niet direct. Vraag eerst eens naar de oplossing van de medewerker zelf en hoe hij daar bij is gekomen. Met wellicht een paar kleine tips en aanpassingen geeft u de medewerker een goed gevoel en is de vraag concreet beantwoord. Heeft de medewerker zelf nog helemaal niet nagedacht over een oplossing, dan is dat wellicht een mooi begin.

Wie niet de tijd neemt om te bouwen aan een stevige onderlaag binnen de organisatie en niet investeert in kennis en vaardigheid van medewerkers, is gedoemd om met een suboptimaal presterende organisatie te blijven zitten. Bent u bereid om, vanuit uw rol in het MT, dit aan de kaak te stellen? Volg deze tips op en ik weet zeker dat dit de sfeer, rentabiliteit en groei van de onderneming ten goede zal komen.