Boetes NMa voor te late melding

Op grond van de Mededingingswet zijn ondernemingen verplicht een concentratie (overname, fusie of joint venture) te melden bij de NMa indien door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens 30 miljoen euro.

Ook geldt dat alle betrokken partijen tezamen een wereldwijde omzet hebben behaald van minstens 113.450.000 euro. Het is verboden een concentratie te realiseren voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld. Hiermee wordt voorkomen dat de concurrentie op een markt reeds wordt beïnvloed voordat de NMa een concentratie heeft kunnen toetsen.

Sinds de wijziging van de Mededingingswet op 1 oktober 2007 is de maximale boete voor het niet melden van een voorgenomen concentratie verhoogd tot 450.000 euro of, indien dat meer is, tien procent van de omzet van de onderneming.

De NMa heeft recent twee boetes opgelegd aan NPM Capital en Driesprong Participaties enerzijds en Sibco en Trafigura anderzijds, omdat was nagelaten een concentratie (tijdig) te melden.

NPM Capital
De NMa kon onder meer uit mediaberichtgeving afleiden dat voor de vergroting van zeggenschap van NPM Capital in Buitenfood de goedkeuring van de NMa nodig was, terwijl deze niet was aangevraagd. Voor het niet (tijdig) melden van deze concentratie krijgt NPM Capital een boete van 580.000 euro en Driesprong Participaties een boete van 15.000 euro. Daarnaast moet NPM Capital – onder last van een dwangsom – de overname alsnog binnen vier weken bij de NMa melden.

Sibco en Trafigura
De andere boete is voor Sibco en Trafigura, omdat zij de verkrijging van hun gezamenlijke zeggenschap in Alcotra (actief in de handel van bio-ethanol) in december 2007 pas na ruim anderhalf jaar hebben gemeld bij de NMa. Deze concentratie is weliswaar op 23 november 2009 door de NMa goedgekeurd, maar voor het niet tijdig melden hiervan krijgt Sibco een boete van 118.000 euro en Trafigura een boete van 589.000 euro.

Bron: Tijdschrift Financieel Management, Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen