Boekhoudpakketten sluiten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat

Sinds begin dit jaar ondersteunen steeds meer softwareleveranciers van boekhoudsoftware het versturen van facturen in UBL formaat.

Bovendien laten ze ook toetsen of hun UBL output kan worden ingelezen bij andere pakketten. Dit laatste wordt gefaciliteerd door de UBL Ketentest, waarbij na een eerste controle, de leveranciers elkaar helpen door de UBL bestanden in te lezen en feedback te geven. Zo wordt gegarandeerd dat het besparingspotentieel van UBL e-factureren daadwerkelijk wordt benut.
 
Aansluitend op de eerder verschenen ‘Gids boekhoudsoftware 2015‘, heeft de UBL Ketentest op verzoek van VNO-NCW en EZ een aanvullende uitvraag gedaan onder de leveranciers van MKB boekhoudsoftware, over de ondersteuning van UBL. 35 leveranciers van MKB boekhoudsoftware hebben meegewerkt aan deze uitvraag.
 
Uit de uitvraag komen de volgende conclusies naar voren:
– Belangrijke leveranciers van boekhoudsoftware ondersteunen aantoonbaar UBL e-facturen, zoals ook uit de ‘Gids boekhoudsoftware 2015’ blijkt.
– De leveranciers die UBL e-facturatie aanbieden, bedienen zo’n 80% van de markt.
– UBL functionaliteit is meestal ‘standaard’ aanwezig: er hoeft niet extra voor betaald te worden om er gebruik van te kunnen maken.
– Volgens de leveranciers is bij het gebruik van UBL in het algemeen dan ook geen sprake van extra implementatiekosten.
– Nog eens vijf leveranciers zijn bezig UBL functionaliteit op te nemen in hun boekhoudsoftware.
– Nog eens tien leveranciers, die (nog) geen actieve deelnemer zijn van de UBL Ketentest, hebben hun interesse getoond in UBL.
 
Leveranciers van MKB boekhoudsoftware die succesvol hebben deelgenomen aan de UBL Ketentest zijn: Accept Development, AFAS Software, Asperion, Cash Software, eBoekhouden, Exact Software, Informer Software, MINOX Software, MUIS Software, Reeleezee, SnelStart, UNIT4, Visma (AccountView), Wings Software en YUKI. Ook leveranciers van andere software nemen deel aan de UBL Ketentest, zo blijkt uit het recente overzicht van actieve deelnemers. De UBL Ketentest heeft eind september 2015 50 deelnemers.
 
Hieruit wordt geconcludeerd dat leverancier van boekhoudsoftware het samen mogelijk maken om hun klanten UBL e-facturen naar elkaar te laten sturen. Op die wijze sluiten boekhoudpakketten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat.
 
Friso de Jong, voorzitter van Platform E-factureren en mede-projectleider van de UBL Ketentest: “Het versturen van een factuur in UBL-formaat is net zo eenvoudig als de huidige PDF-factuur. In de praktijk is dan meestal sprake van een factuur in UBL om bij te werken in de boekhouding en een factuur in PDF om te tonen aan de gebruiker. Zo vormt UBL+PDF een ideale combinatie. Nu steeds meer boekhoudpakketten elektronisch factureren via UBL ondersteunen, maken steeds meer bedrijven hier gebruik van. Enorme besparingen voor generieke factuurprocessen liggen daarmee voor het oprapen.”
 
Get Started Guide
Speciaal voor softwareleveranciers die UBL mogelijk willen maken in hun software is er een ‘Get started’ onderdeel opgenomen op http://www.ublketentest.nl met uitleg, documentatie en voorbeeldfacturen in UBL. Ook wordt vanuit de UBL Ketentest ondersteuning geleverd bij het testen en onderling uitwisselen van UBL-facturen.
 

Update IT & SBR in 1 dag
Wilt u meer weten over de actuele ontwikkelingen rond Standard Business Reporting (SBR), digitalisering & standaardisering? Bent u op zoek naar de beste manier om uw digitale straat te optimaliseren? Dan is de cursus IT & SBR voor u onmisbaar. Na één dag bent u volledig up to date. Meld u aan.

 

    

Gerelateerde artikelen