4 blockchain toepassingen voor finance professionals

Hoe werkt blockchain-technologie en wat kunnen finance professionals ermee? 4 praktijktoepassingen.

Tijdens de Blockchain Simulation Workshop op donderdag 7 februari werkte een groep (finance) professionals aan het maken van een gesimplificeerde versie van een blockchain. In de simulatie vertegenwoordigde de deelnemers allemaal een bank die samen gingen werken via een blockchain om hun klantacceptatieproces te verbeteren. Zo leerden zij in korte tijd op een interactieve en leuke manier hoe Blockchain technologie werkt, welke voordelen het heeft, en hoe het het beste toe te passen is.

De voordelen van Blockchain zijn in te zetten in onder meer de volgende processen waarin de finance functie een grote rol speelt: 

1. Trade finance
“Internationale handel is nog altijd een bijzonder complex proces”, aldus blockchain-expert en trainer Jeroen Perquin. “De bank verschaft een letter of credit om kredietrisico’s af te dekken voor de bedrijven die internationaal willen handelen. Daar gaan soms weken overheen. Documenten moeten talloze keren heen en weer gestuurd en alles moet geadministreerd worden.”

Omdat vertrouwen hier het probleem is – de ene partij wil zekerheid van betaling en de andere partij wil zekerheid van levering – biedt blockchain in potentie de ideale oplossing. Middels smart contracts kunnen zekerheden verschaft worden aan bedrijven op een veel efficiëntere manier dan nu het geval is. Dat dit model succesvol is, blijkt volgens Perquin uit de vele consortia van banken die nu opduiken, zoals Voltron en Marco Polo. Ook de Rabobank heeft vorig jaar een trade finance platform gelanceerd, We.trade. “Zij zetten blockchain in om een enorme efficiencyslag te maken. Ook verbeteren zij hiermee het risicomanagement en verlagen de administratieve kosten voor klanten en binnen hun eigen organisatie.”

2. Supply chain management
Dat supply chain management een interessant gebied is voor toepassingen met blockchain, blijkt uit het feit dat o.a. IBM hier heel groot in zit samen met een aantal retail giganten. “In een typische supply chain zitten zeer veel stappen en vindt enorm veel informatie-uitwisseling plaats”, aldus Perquin. “Dat leidt ertoe dat de betrokken partijen voortdurend aan het uitvragen zijn. Allemaal met hun eigen database waarin de gegevens staan opgeslagen.”

Samsung heeft onlangs een groot blockchain project gelanceerd. Het doel: 20 procent besparing realiseren in de supply chain. “Dit is een belofte die nog moet uitkomen”, aldus Perquin. “Maar gezien de grote strategische investeringen die bedrijven doen, zijn de verwachtingen hooggespannen.”

Blockchain zou de volgende problemen kunnen helpen oplossen in de supply chain: 
– Vergroten van transparantie over de herkomst spullen.
– Verifiëren van certificering over bijv. duurzaamheid, geen kinderarbeid, et cetera. 
– Tegengaan van verspreiding namaakproducten.
– Voorkomen van fraude in de keten.
– Faciliteren van financierings- en verzekeringsoplossingen.

 
Perquin geeft een voorbeeld van een grootschalige toepassing van blockchain in de supply chain. “Het Everledger Diamond Platform past dit toe voor de handel in diamanten. De verhandelde diamanten worden gevolgd van begin tot eind in de keten. Alle transacties zijn vastgelegd en geïnteresseerde kopers kunnen video’s bekijken over verschillende fasen gedurende de reis van de diamant. Bijvoorbeeld over hoe het slijpproces is verlopen.” Een diamant waarvan op deze manier de geschiedenis onweerlegbaar is vastgelegd zal voor de consument een hogere waarde krijgen dan een diamant waarvan de herkomst onduidelijk is. 

3. Accounting
In feite is blockchain een grootboek met transacties dat je (selectief) kunt delen met andere partijen. Door de gebruikte cryptografie is het zeer veilig en transacties kunnen niet gewijzigd worden. Dit maakt triple entry accounting mogelijk. Naast het registreren van een transactie aan twee zijden van de eigen balans, wordt het dan ook mogelijk dit te registreren in een blockchain. Als je dat doet, krijg je een gesloten system en hoeft er geen afstemming meer plaats te vinden tussen partijen. Dit maakt Blockchain ook geschikt voor intercompany transacties en transfer pricing. 

4. Factoring
Een probleem bij factoring is dat je wel kunt claimen dat je een vordering hebt op een bedrijf. Maar hoe weet de factoringpartij dat het klopt? Daarvoor moeten dan controles uitgevoerd worden die tijd en geld kosten.  Perquin: “Wanneer je triple entry accounting hebt ingeregeld, kun je andere partijen ook toegang geven tot het gedeelde grootboek waarin de vorderingen onweerlegbaar en geverifieerd vastgelegd zijn. Zij kunnen dan direct zien dat de claim klopt. Slimme contracten zorgen vervolgens voor een snelle afhandeling van de betalingen. Een bedrijf dat een dergelijk platform aan het ontwikkelen is is Finturi. Zij tokeniseren en en financieren facturen straks middels een blockchainsysteem.” 

De deelnemende financials voelen wel aan; blockchain heeft de potentie om frictie te verminderen en grote maatschappelijke problemen op te lossen. “Maar let op”, besluit Perquin, “het is geen wondermiddel. Het lost niet in een klap al onze problemen op. Blockchain werkt goed wanneer je samenwerkt met andere partijen en allemaal belang hebt bij het snel kunnen delen van een gedeelde werkelijkheid, zonder dat één partij hier de volledige controle over heeft. Het is een belangrijke stap vooruit in het creëren van meer transparantie.”

Lees ook: Blockchain-technologie: hype of (r)evolutie?

Gerelateerde artikelen