Blijvende focus op organische groei in plaats van overnames

Onder invloed van hernieuwde bezorgdheid over het economisch herstel kiezen Nederlandse ondernemingen nog steeds voor het optimaliseren van de huidige bedrijfsvoering en organische groei, in plaats van het doen van investeringen in overnames.

Dit blijkt uit de Ernst & Young Capital Confidence Barometer, waarvoor meer dan 754 topbestuurders in 41 landen zijn ondervraagd, waaronder 31 uit Nederland.

Het beeld dat Nederlandse respondenten hebben van de huidige staat van de Nederlandse economie is niet positief. Slechts 16% van de Nederlandse respondenten is van mening dat de Nederlandse economie herstellende is, 49% noemt de huidige toestand stabiel en 35% ziet de gezondheid van de Nederlandse economie teruglopen. Een verhoogde somberheid over de toestand van de eigen economie ten opzichte van de internationale economie is een consistent beeld onder Europese respondenten.

“Slechts iets meer dan een derde van het Nederlandse bedrijfsleven verwacht de komende twaalf maanden naar een overname op zoek te gaan terwijl dit een half jaar eerder nog 41% was,” geeft Bruno Jelgerhuis Swildens, partner Transaction Advisory Services bij Ernst & Young, aan. “De onzekerheid en terughoudendheid ten opzichte van overnames wordt versterkt door het beeld aan de aanbodkant. Slechts 6% van de Nederlandse bedrijven (19% wereldwijd) is van plan de komende twaalf maanden bedrijfsonderdelen af te willen stoten.”

Naast een terugval van het ondernemersvertrouwen wordt het enthousiasme voor overnames getemperd door tegenvallende resultaten van recent afgeronde transacties. Slechts 26% van de Nederlandse respondenten heeft een positief beeld van recent afgeronde transacties ten opzichte van 44% een half jaar eerder. De helft van de Nederlandse respondenten geeft daarbij aan dat recent gedane transacties uiteindelijk niet aan de verwachtingen voldeden door tegenvallende verkoopvolumes en het verlies van klanten na afronding van de transactie.

__________________________________________________________________________________
Bedrijf (ver)kopen? Volg de cursus Actief in Overnames
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus over bedrijfsovernames voor u onmisbaar. Vermijd valkuilen en in slechts twee dagen ontdekt u tientallen mogelijkheden waardoor u sneller een betere deal maakt. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

Ondanks een wereldwijde focus op het versterken van de balans geeft 49% van de Nederlandse bestuurders aan met name te willen blijven investeren in organische groei. Organische groei moet met name worden bereikt door het exploiteren van nieuwe markten en producten, gebruik makend van bestaande en nieuwe technologieën. Nederlandse bestuurders willen dit verder versterken door een groter deel van de beschikbare middelen te investeren in research & development.

“Naast een focus op groei, richt een toenemend aantal bestuurders zich op het verbeteren van het nettoresultaat door middel van kostenreducties en procesoptimalisatie,” aldus Jelgerhuis Swildens. “Nu veel volgroeide markten worden gekenmerkt door onzekerheid en in veel opkomende markten de groei afvlakt, richt het bedrijfsleven zich meer en meer op het optimaliseren van de huidige bedrijfsvoering.”

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen