Blijven financieel managers achter met Big Data?

Hebben financieel managers Big Data en analytics wel voldoende in het vizier? Dat zal eigenlijk wel moeten. Want de combinatie van Big Data en analytics kan financieel manager helpen om hun strategische rol nog nadrukkelijker vorm te geven.

Big Data wordt vaak bestempeld als een game-changing technologie. Inmiddels staat de enorme impact die Big Data kan hebben op gebieden als marketing, productie en logistiek niet meer ter discussie. De toegevoegde waarde voor Finance is ook een no-brainer vooral omdat financiële managers meer dan ooit behoefte hebben aan dit soort ondersteuning. Helemaal nu veel financieel managers zich in deze tijden van economische stilstand ontwikkeld hebben tot een strategische adviseur van de directie. 
Daarnaast hebben veel financieel managers de voorbije jaren ook steeds meer operationele verantwoordelijkheden gekregen. De financieel manager is uit zijn schulp gekropen en bewijst dagelijks zijn strategische meerwaarde. Met een beetje hulp van Big Data zou die meerwaarde nog veel verder toe kunnen nemen. De gebieden Finance en Logistiek kunnen in potentie de grootste Return On Investment (ROI) bieden op Big Data. 
Tal van praktische toepassingen 
Waarom is die ROI zo hoog? Financieel managers weten natuurlijk als geen ander dat ze data om moeten zetten in concrete beslissingen, bij voorkeur in real-time, om écht concurrentievoordeel te kunnen behalen. En ze weten dat ze scherp moeten zijn op fraude. In beide gevallen kunnen Big Data en analytics een rol spelen. Sterker nog, Big Data en analytics kunnen de efficiency en effectiviteit van finance-processen een enorme boost geven. 
De analyse van grote hoeveelheden data verandert niet alleen de manier waarop organisaties budgetteren en prognoses maken, maar ook de manier waarop ze naar hun bedrijfsmodel kijken. Overal ter wereld gooien bedrijven het roer om naar aanleiding van nieuwe inzichten die Big Data te bieden heeft. 
__________________________________________________________________________________
Bent u betrokken bij informatievoorziening voor strategische besluitvorming? Speelt u een actieve rol in Business Intelligence (BI) en Analytics projecten? Volg dan de training BI voor Financials. Analyseer uw bedrijfsinformatie en vergroot direct de toegevoegde waarde van Finance aan de Business. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________
Finance zou op basis van historische verkoopdata ook allerlei waardevolle inzichten kunnen bieden met betrekking tot vraagelasticiteit door slimme kruisverbanden te leggen met andere databases. Verder kan Finance maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen veel en veel sneller voltooien. Big Data maakt het bovendien voor treasurers eenvoudiger om betrouwbare liquiditeitsprognoses te maken en snel te bepalen of er bijvoorbeeld behoefte is aan aanvullende hedges. Fraude is makkelijker te detecteren door betalingen en boekingen te analyseren en opvallende patronen aan het licht te brengen. Big Data en analytics kunnen procesfouten signaleren, denk bijvoorbeeld aan dubbele betalingen. En de cash flow ten slotte, wordt gezonder dankzij snelle analyses die organisaties in staat stellen om bepaald betaalgedrag te herkennen en meteen – proactief  – aangepaste betalingsvoorwaarden te bespreken met een klant. 
Het is maar een greep uit de mogelijkheden. Maar de lijst is nog veel langer. Door Big Data en analytics toe te passen over de volle breedte, kunnen IT’ers en financieel managers samen optrekken om de rol, de efficiency en de effectiviteit van Finance voorgoed te veranderen. En de financieel managers krijgen alle tools om hun rol als strategische adviseur van de business waar te maken. Terwijl ze ook nog eens kosten besparen en de omzet verbeteren. 
Mark Raben, Head of Customer Innovations bij SAP Nederland

Gerelateerde artikelen