Blended learning heeft de toekomst

Melle Eijckelhoff, directeur bij Alex van Groningen
Alex van Groningen richt zich als organisator van communityplatformen al 23 jaar op de financiële professional. "Door de communitystructuur worden onze opleidingsprogramma's doorlopend gevoed door de praktijk", zegt Melle Eijckelhoff, directeur bij Alex van Groningen. "Op deze manier willen wij finance professionals voorzien in kennis, netwerk en carrière."

Momenteel faciliteert Alex van Groningen zes actieve communities. De CFO Community, de FM Club, M&A Community, het Controllersnetwerk, het Accountantsnetwerk en de CHRO Community. Professionals die lid zijn van deze groepen komen regelmatig samen in kleinschalige rondetafelsessies, conferenties en diners. “We koesteren de persoonlijke band met, en tussen de finance-professionals. Het stelt ons in staat om opleidingen en trainingen verder te perfectioneren en up to date te houden.”

Kennis uit het werkveld
Eijckelhoff zegt trots te zijn dat de trainingsprogramma’s hun oorsprong vinden in daadwerkelijke behoeftes van organisaties, bedrijven en financials zelf. “Onze trainingen worden niet louter ontworpen aan de tekentafel van een professor. De inhoud en de vorm van de opleidingen ontstaat door een samenspel van experts uit het werkveld, praktijkervaring van communityleden, discussies op onze evenementen en kennis uit de vaktitels die wij uitgeven.”

Als voorbeeld noemt Eijckelhoff de opleiding tot Certified Business Controller. Het curriculum voor deze opleiding wordt mede samengesteld door een curatorium van businesscontrollers die actief zijn in de business. “Maar ook CFO’s van beursgenoteerde bedrijven en andere multinationals geven feedback op de inhoud van onze opleidingen. Dankzij onze communities zijn we ook in staat om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Communityleden vertellen ons welke kennis en onderwerpen op dit moment van belang zijn.  Zo hebben we afgelopen jaar voor het eerst een Big Data Day georganiseerd en zijn we gestart met Big Data en analytics -opleidingen.”

Naast het verdiepen van bestaande financiële opleidingen ziet Eijckelhoff ook een nieuw type opleidingen voor financials sterk opkomen. “Het belang van persoonlijke vaardigheden wordt steeds groter. Er wordt vaak een beroep gedaan op presentatie- of adviesvermogen. Dus naast de hardcore finance thema’s bieden we ook andersoortige trainingen, zoals Overtuigend Presenteren of Werk Slimmer, Niet Harder aan. Voor dergelijke opleidingen zoeken we constant naar inspirerende trainers die deze vaardigheden op een natuurlijke wijze kunnen overbrengen.”  

Eijckelhoff geeft aan dat hij sterk gelooft in persoonlijk leiderschap. “In deze snel veranderende tijden moeten mensen zelf de regie over hun loopbaan voeren. Kennis is steeds sneller achterhaald, daarom wordt het leren buiten het klaslokaal belangrijker. Communities bieden deze mogelijkheid doordat we dicht op de praktijk van succesvolle financeteams zitten. Binnen de communities draait het dan ook om het delen van succesverhalen en leermomenten. Dit kan via congressen, kleinschalige discussiegroepen, websites en magazines. Zo blijft kennis actueel en relevant.”

Blended learning
Klassikale trainingen zullen volgens Eijckelhoff nooit helemaal verdwijnen, maar hij ziet wel dat deze een kleiner aandeel krijgen. Blended learning is de toekomst volgens de directeur van Alex van Groningen. Daarom is het bedrijf ook gestart met het aanbieden van e-learningmodules. “Er is een grote behoefte om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren”, constateert Eijckelhoff. “E-learningmodules bieden een kans om meer de diepte in te gaan. Deze modules kunnen worden gebruikt als voorbereiding op een klassikale ontmoeting. De basiskennis doe je op via de e-module, waarna de docent dit verder kan aanvullen. Bovendien is het op deze manier gemakkelijker om moeilijke stof te repeteren.”

Op het e-platform van Alex van Groningen worden opleidingen dan ook samen met klassikale opleidingen aangeboden. Deze hybride leervorm wordt aangevuld met relevante artikelen, interviews, dossiers en checklijsten die de redactie van Alex van Groningen produceert. “Je investeert met een vast bedrag per jaar om toegang te krijgen tot onze e-learningbibliotheek. Hiermee heb je toegang tot de volledige portefeuille aan online opleidingsprogramma”, legt Eijckelhoff uit. Begin 2017 telt de e-learningbibliotheek, die is opgedeeld in diverse hoofdthema’s, 50 modules, maar dit aantal moet in de komende jaren sterk groeien. Alle e-learningmodules leveren, net als de klassikale opleidingen, PE-punten op. 
De e-learningprogramma’s zijn zo ingericht dat professionals in korte tijd weer volledig bijgespijkerd zijn. “Meerdaagse opleidingen, zoals Controller in een Week, kunnen ook in aparte modules gevolgd worden. Zo kun je je eigen route bepalen. Daarnaast biedt die e-bilbiotheek de mogelijkheid om gerichter op eigen interesses te kiezen”, vertelt Eijckelhoff. Voor een optimaal leerrendement adviseert hij professionals om lid te worden van de communities. “De kracht van de persoonlijke ontmoeting blijft uniek. In 1-op-1-gesprekken en groepsbijeenkomsten kun je je eigen ervaringen delen en gerichte vragen stellen aan vakgenoten en experts.”

HR-opleidingen
Naast de uitbreiding van het e-learningprogramma heeft Alex van Groningen de ambitie om de opleidingentak uit te breiden met HR-opleidingen. Begin 2015 werd na verzoeken vanuit andere communities de CHRO Community opgericht. “Human Capital is de belangrijkste waarde in moderne organisaties. Ons opleidingenaanbod moeten wij hierop inrichten. Zaken als talentontwikkeling, HR-analytics en strategische personeelsplanning bepalen de overlevingskansen van bedrijven. In samenwerking met onze communityleden zullen wij daarvoor relevante opleidingen ontwikkelen”, besluit Eijckelhoff. 

Gerelateerde artikelen