‘Bijzonder trots op triple A-status’ – Bert Bruggink, Rabobank

fallback
De uitdaging die een Rabobank-CFO altijd dient aan te gaan, is die om onze unieke kredietstatus te behouden. Die wens loopt als rode draad door alles wat we doen heen. We zijn de enige private instelling in de wereld met een triple A-status. Dat verschaft ons een unieke positie in de wereld. Waar we ook komen in de ?nanciële wereld: men kent de Rabobank. Dat is iets waar Rabobank-medewerkers bijzonder trots op zijn. Bovendien: die status levert ons daadwerkelijk ?nancieel voordeel op. Wij kunnen onze funding tegen gunstiger tarieven realiseren dan menige andere instelling.

Het behoud van deze status is altijd een prioriteit voor de CFO van de groep. Het mag duidelijk zijn dat daar op dit moment nog wel wat bij komt. Behalve de nieuwe boekhuidregels, heeft Basel II voor ons nog al wat impact. Met onze triple A-status zijn we het aan onze stand verplicht om dit maximaal in te vullen – Advanced, zoals dat heet. Dat betekent dat we nog dit jaar getoetst worden door DNB, dus er is nogal wat werk aan de winkel.’

Mijn uitdaging
‘Wat ik nodig heb om mijn rol als CFO goed in te vullen? In elk geval op korte termijn niets anders dan in het algemeen. Als je nu kijkt naar de implementatie van de nieuwe boekhuidregels, de governancecodes en Basel II, dan weet ik dat – hoewel het een gigantisch karwei is – alles loopt zoals het hoort. Ik weet waar we op dit moment staan, en we staan er goed voor. Meer in het algemeen kan ik stellen dat ik slechts goed kan functioneren als er aan twee voorwaarden is voldaan: goede informatie en goede mensen. Met informatie bedoel ik niet alleen informatie uit systemen. Die geven mij tot een paar cijfers achter de komma een beeld van hoe we ervoor staan, maar ik hecht meer waarde aan het verhaal áchter die cijfers. Ben daarom ook veel op pad, onder meer bij de lokale banken. Daarnaast is het verschrikkelijk belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben en op tijd signalen op te vangen als dit niet het geval is. HR is een belangrijk aspect in het aandachtsgebied van een CFO.

####

In control of in business?
‘Dat je als CFO “in control” bent, is een vanzelfsprekendheid. Een basisvoorwaarde. De moderne CFO móet echter een businessman zijn. Ik vind het zelfs cruciaal voor een CFO om je eigen business door en door te kennen. In mijn geval ben ik bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de treasury, waaronder de kapitalisatie van de bank valt. We hebben 475 miljard aan activa dat op een of andere manier moet worden ge?nancierd. Ik ben veel tijd kwijt aan roadshows om ?nanciers en investeerders te overtuigen van het nut en belang om in Rabobank te investeren. Als ik geen inzicht heb in – of visie heb op – de strategie op de langere termijn en de bijbehorende ?nanciële vooruitzichten, heb ik geen verhaal te vertellen. Een moderne CFO móet aan de businesskant staan, geen twijfel mogelijk. Tja, de huidige aandacht voor alle nieuwe regelgeving dwingt je om het vizier soms iets meer naar binnen te richten. Maar uiteindelijk geloof ik dat alles waar we nu mee bezig zijn ons juist méér middelen biedt om vooral met de business bezig te zijn.’ Bert Bruggink, CFO Rabobank (1963) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de universiteit van Twente. Meteen na zijn studie begon zijn loopbaan bij Rabobank. Tussen 1986 en 1994 doorliep hij diverse staffuncties voordat hij in 1994 hoofd controller Rabobank International werd. Vanaf 1998 is hij de groepscontroller van Rabobank Groep. Formeel is Bruggink sinds november 2004 Chief Financial Of- ?cer, in de praktijk vervulde hij die rol al twee jaar. Rabobank is een van de grotere ?nanciële instellingen van Nederland. Het bedrijf boekte in 2004 een nettowinst van ruim anderhalf miljard euro. Er werken wereldwijd ruim 56.000 mensen bij Rabobank.

Gerelateerde artikelen