Bijna helft bedrijven slaat data nog ‘on premise’ op

Uit een recent onderzoek onder 500 Europese IT-besluitvormers blijkt dat de term cloud vanaf 2020 steeds minder gebruikt zal worden.

Volgens workplace specialist Citrix zou de term ‘cloud’ rond 2025 zomaar eens uit ons vocabulaire verdwenen kunnen zijn. Voor veel professionals is werken met de cloud inmiddels al zo vanzelfsprekend, dat de term overbodig begint te raken. 42 procent van de ondervraagde Nederlandse IT-specialisten gelooft dat vanaf 2025 niet meer over de cloud gesproken wordt. 14 procent denkt zelfs dat we in 2020 al zover zijn.

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Censuswide in opdracht van Citrix, is opgezet om de acceptatie van de cloud en de toekomst van de cloud in het bedrijfsleven in kaart te brengen. 

2025: de cloud trekt op
Van de groep Nederlandse IT-besluitvormers die denkt dat de term ‘cloud’ in 2025 overbodig is geworden, denkt ruim de helft (55%) dat we vooral nog zullen praten over de functionaliteit die de cloud mogelijk maakt, in plaats van over de cloud zelf. 39 procent denkt dat werknemers het tegen die tijd alleen nog hebben over cloud-applicaties, zoals Salesforce, maar dat de vraag waar de data staat tegen die tijd geen gespreksonderwerp meer is.

Het uitsterven van de term ‘cloud’ komt ook terug in de opmerkingen van de nieuwe generatie werknemers die in 2021 de arbeidsmarkt zullen betreden. Drie van de tien (35%) Nederlandse kinderen tussen 12 en 15 jaar oud zegt geen idee te hebben wat de computerterm ‘cloud’ precies betekent – en van de overige groep heeft een derde niet meer dan een vaag begrip (spontaan veelgenoemd: “een computer in de lucht”). 93 procent gebruikt de term zelden tot nooit buiten de ICT-klassen op school. Toch speelt de cloud al wel een belangrijke rol in hun leven. 60 procent van de 12- tot 15-jarige kinderen in Nederland beseft dat hun foto’s en muziek in de cloud worden bewaard, terwijl 36 procent aangeeft dat ze de cloud gebruiken om data met vrienden te delen, zoals bijvoorbeeld foto’s, muziek of werkstukken voor school.

Huidige acceptatie van de cloud
Drie van de vijf grote organisaties in Nederland (60%) slaan op dit moment al meer dan de helft van hun data op in de cloud. Dat is aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld Frankrijk (51%), Duitsland (45%) of het Verenigd Koninkrijk (38%). Toch blijft op dit moment 43 procent van de Nederlandse bedrijven ook nog data ‘on premises’ opslaan en verwerken. De overgrote meerderheid (87%) van de grote Nederlandse organisaties is het er wel over eens dat de cloud belangrijk is voor de business, met name voor toepassingen die de productiviteit moeten verhogen.

Het blijft noodzakelijk de voordelen van de cloud beter in de organisatie onder de aandacht te brengen, met name op bestuursniveau. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse IT-besluitvormers acht het eigen middenkader niet goed op de hoogte van de cloud. Voor bestuursleden ligt dat percentage zelfs nog hoger (57%).

Aan de andere kant kan het gebrek aan kennis van de cloud op bestuursniveau ook al een eerste indicatie zijn van het verdwijnen van de term, nu managers en bestuurders ook steeds minder hoeven te weten van alle technische details van deze technologie. Hoewel het technische begrip van wat de cloud is relatief laag is, hebben organisaties wel degelijk serieuze plannen voor de cloud: 88 procent heeft inmiddels als een cloud-strategie ingevoerd, of staat op het punt ermee te beginnen. Wel bevinden veel van die plannen zich nog in een redelijk vroeg stadium. Slechts 40 procent noemt de eigen plannen zeer gedetailleerd en goed afgestemd op bedrijfsdoelstellingen.

Zorgen over veiligheid
Veiligheid blijft een punt van zorg, met name als het gaat om de publieke en hybride cloud. 32 procent van de Nederlandse IT-besluitvormers heeft er weinig tot geen vertrouwen in dat de data van de organisatie veilig is in een publieke cloud. Ook over hybride cloud-oplossingen heeft 28 procentnog twijfels.

Het vertrouwen in private cloud-oplossingen is groter: 86 procent van de Nederlandse IT-besluitvormers heeft daar redelijk tot zelfs veel vertrouwen in. Het verbaast dan ook niet dat private cloud het meest gebruikte model is in Nederland: 64 procent van de grote Nederlandse bedrijven gebruikt al een private cloud-model. Een derde (33%) kiest momenteel voor public cloud en ruim een kwart (28%) maakt al gebruik van hybride cloud-modellen.

Gerelateerde artikelen