Bijna 3000 aanvragen loonsteun voor zevende NOW-ronde

UWV krijgt op de eerste dag voor nieuwe ronde coronasteun ongeveer 2800 verzoeken binnen.

Maandag kwamen meer aanvragen binnen dan op de eerste dag van de, tot nu toe rustigste, zesde periode voor de tijdelijke NOW-regeling. Toen waren er circa 1900 aanvragen binnengekomen. Het aantal aanvragen was deze eerste dag minder dan bij de start van eerdere NOW-periodes.

De nieuwste loonsteunregeling geldt dit keer niet voor drie, maar voor twee maanden. Met de zogenoemde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) steunt het demissionaire kabinet bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen om personeel door te kunnen betalen.

Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters sinds eind november hun deuren sluiten om 17.00 uur. Die regel geldt in ieder geval tot 19 december en wordt dinsdag opnieuw beoordeeld. Dan geeft het kabinet een persconferentie. Voor zover bekend lijkt het kabinet aan te sturen op een verlenging van de avondsluiting van winkels en de horeca.

In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart in aanmerking komen voor loonsteun. Werkgevers kunnen de coronasteun voor deze periode tot en met 31 januari aanvragen. Ondernemers krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet met minstens 20 procent daalt. Net als de vorig keer is de tegemoetkoming maximaal 85 procent en kan er een maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Het voorschot wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Het coronasteunpakket van de overheid werd begin 2020 opgezet om de klappen van alle beperkende maatregelen tegen corona voor werknemers op te vangen.

Gerelateerde artikelen