‘Bijdrage bancaire sector aan economisch herstel moet voorop staan bij EU’

De Europese Unie moet de hervormingsagenda voor de financiële sector in het belang van de werkgelegenheid en de economische groei in belangrijke mate herzien. De huidige agenda van de EU omvat dermate veel regelgeving dat de bijdrage van de banken aan de economische groei en de werkgelegenheid ernstig beperkt dreigt te worden.

Dat stelt KPMG. 
De hervormingsagenda moet met name worden aangepast om de financiering van lange termijn investeringen in de infrastructuur en het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en de schadelijke gevolgen van nieuwe regelgeving voor langdurige economische groei te verminderen, regelgeving die met name na de financiële crisis van kracht is geworden.
 
‘Financiële instellingen, en met name banken, worden geconfronteerd met steeds meer regelgeving en toezicht’, zegt Age Lindenbergh, partner bij KPMG Financial Services. Lindenbergh: ‘Een ontwikkeling die van grote invloed is op de bijdrage die de bankensector zou kunnen leveren aan de bredere economische ontwikkeling.’
 
Zo zien we bijvoorbeeld in Europa dat banken risico’s mijden, hetgeen tot gevolg heeft dat banken minder geld uitlenen en risicovolle activa afstoten. Lindenbergh: ‘Vooral kredietverlening aan kleine ondernemingen komt hierdoor in het gedrang. En hoewel de banken niet allesbepalend zijn voor de economische groei in Europa, spelen ze hierin een hele belangrijke rol.’
Ontwikkelen van kapitaalmarkten
Naar aanleiding van de verkiezing van het nieuwe Europees Parlement en vooruitlopend op de verkiezing van een nieuwe Commissie heeft KPMG in kaart gebracht welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de rol van de banken in het scheppen van meer werkgelegenheid en economische groei zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
__________________________________________________________________________
Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Meld u direct aan
__________________________________________________________________________
Lindenbergh: ‘Eén van de belangrijkste maatregelen die genomen moet worden is het verder ontwikkelen van kapitaalmarkten binnen de Europese Unie. Hierbij is het van belang om de obstakels die dynamische en innovatie kapitaalmarkten in de EU op dit moment in de weg staan te verwijderen. Dat vereist bovendien dat de minimale harmonisatie van nationale wetgeving en fiscale systemen die noodzakelijk is om efficiënte en effectieve kapitaalmarkten in de unie te ondersteunen, wordt afgerond.’
 
‘Om de economie in Europa naar het een hoger plan te tillen’, vervolgt  Lindenbergh, ‘is het daarnaast van belang de lange termijn financiering en kleine zakelijke kredietverlening een impuls te geven. Dat betekent dat er minder wettelijke beperkingen moeten komen op het verstrekken van lange termijn financiering door verzekeraars, vermogensbeheerders en banken.’
Financier van economische groei
Lindenbergh constateert verder dat de geplande regelgeving aanzienlijk verfijnd dient te worden. ‘De Europese Unie moet aandacht schenken aan de gevolgen van bestaande en nieuwe regelgeving op de economie in het algemeen. De creatie van een stabiele bancaire sector is belangrijk, maar deze sector moet wel haar rol kunnen blijven spelen als financier van economische groei. Er dient dan ook goed nagedacht te worden of regelgeving die verlangt dat de structuur van de banken op de schop gaat echt een positieve bijdrage heeft op de economie in het algemeen.’

Gerelateerde artikelen