Bewijs btw-tarief 0 procent

fallback
Vanaf 1 januari geldt nieuwe wetgeving voor het toepassen van het btw-tarief van 0 procent. Als een ondernemer goederen levert aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat, dan kan de leverancier het tarief van 0 procent toepassen.

De levering moet dan wel als een zogenoemde intracommunautaire levering kwalificeren. Hiervan is sprake als de afnemer een btw-ondernemer is. Bij een dergelijke levering moet de leverancier bewijzen dat de goederen daadwerkelijk naar het andere EU-land zijn vervoerd.

Het hebben van vervoersdocumenten is dus van groot belang. Daarnaast is het vanaf 1 januari verplicht dat de leverancier beschikt over het btw-nummer van de afnemer.

Vóór 1 januari kon op basis van jurisprudentie het tarief van 0 procent ook worden toegepast bij het ontbreken van een btw-nummer. Dit is nu dus veranderd. Kan de leverancier niet bewijzen dat het tarief van 0 procent wordt toegepast, dan loopt hij het risico op een btwnaheffing.

Onder redactie van Rick van Dijk, Deloitte Tax Lawyers, taxupdate@deloitte.nl

Gerelateerde artikelen