Betere sturing en beheersing ICT-projecten Rijk

Ter verbetering van het informatiemanagement wordt op alle ministeries een Chief Information Officer (CIO) op strategisch niveau aangesteld. Ministeries starten geen projecten met een grote ICT-component zonder dat de CIO daarover een oordeel heeft gegeven.

De CIO is onder meer verantwoordelijk voor de departementale strategie voor informatievoorziening en ICT en bewaakt de rijksbrede kaders. De directeur Informatiseringsbeleid van BZK vervult de rol van CIO voor het Rijk.

Dat is een van de aanvullende maatregelen om de sturing en beheersing van grote ICT-projecten (dat wil zeggen projecten van meer dan 20 miljoen euro) binnen de rijksoverheid te verbeteren. Daartoe heeft de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Beter informatiemanagement betekent ook professionalisering van het opdrachtgeverschap en van de aansturing van ICT-projecten. Daarvoor wordt een speciaal curriculum ontwikkeld. Het kabinet wil de kosten van grote ICT-projecten beter inzichtelijk maken, zoals ook de Algemene Rekenkamer had geadviseerd.

De administratie van ICT-projecten zal daartoe voortaan op eenduidige wijze, met onderscheid naar kostensoorten, worden ingericht. De minister van BZK zal op basis van dit nieuwe model jaarlijks aan de Tweede Kamer over de voortgang van grote ICT-projecten rapporteren.

De maatregelen van het kabinet zijn opgenomen in een brief van minister Ter Horst aan de Tweede Kamer. Zij vormen een aanvulling op de maatregelen die zijn genoemd in haar brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2008.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen