Betalingsmoraal verslechterd

Rekeningen minder vaak of pas later betaald.

25 procent van de finance professionals heeft meer klanten die door de economische lastige tijd hun rekening niet op tijd kunnen betalen. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de zesde keer is uitgevoerd. Hierin zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Ook neemt de klantvraag volgens zeventien procent af, wat leidt tot minder business.

Dat klanten het lastiger vinden om hun rekening te betalen zien we ook terug in het aantal dagen dat een rekening openstaat. Iets minder dan de helft van de organisaties (41%) wacht gemiddeld meer dan dertig dagen op een betaling. Bij vier procent is de days sales outstanding (DSO) zelfs meer dan veertig dagen. Finance professionals geloven niet dat deze tijdspanne veel zal verbeteren komend jaar. Zo denkt 21 procent zelfs dat het DSO-cijfer dit jaar alleen nog maar zal toenemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat zeventien procent geen idee heeft wat de onzekere economische tijden met de DSO gaat doen. Het is in elk geval een belangrijk onderwerp van gesprek bij organisaties: een kwart (25%) focust zich meer op de DSO dan voorheen. Eenzelfde percentage doet dit momenteel nog niet, maar heeft wel de intentie om hier meer focus op te leggen.

Oplossingen voor betaalproblemen

Finance professionals hebben wel ideeën over hoe zij hun klanten sneller kunnen laten betalen. Zo pakt 28 procent het persoonlijk aan en kijkt per klant wat zij nodig hebben om een betaling te voldoen. Een kwart (25%) is bezig zijn standaardaanbod aan betalingsmogelijkheden uit te breiden om zo betalingsproblemen te voorkomen en 24 procent maakt gebruik van gespecialiseerde software voor aanmaningen en incasso’s. Mocht dit niet helpen, dan schakelt veertien procent na een aanmaning direct een incassobureau in.

Jaarlijks onderzoekt Onguard hoe financial professionals aankijken tegen de trends en ontwikkelingen van dit moment: economische onzekerheid en creditmanagement. Dit onderzoek heet de FinTech Barometer en is dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 311 respondenten meegedaan die werken als CFO, in het financieel management of als financieel medewerker.

Het onderzoek kan hier worden gedownload.

Gerelateerde artikelen