Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven in 2016 gestagneerd

Bouwers wachten gemiddeld 75 dagen voordat Rijk betaalt voor werk
In 2016 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 41 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan in 2015. Maar in de tweede helft van vorig jaa

In de eerste helft van 2016 bereikte het Nederlands bedrijfsleven nog een laagterecord. In de tweede helft van vorig jaar kantelde deze trend en nam tijdens het vierde kwartaal van 2016 het betaalgedrag zelfs met één dag toe (41,8 dagen).  

Verslechtering

“We hebben afgelopen jaar de voorlopige bodem van het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven aangetikt”, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon. “In de eerste helft van 2016 noteerden we met 40,7 dagen een record. Echter in de laatste helft trad, voor het eerst in twee jaar tijd, een verslechtering op. Deze zal zich helaas in het nieuwe jaar doorzetten.”

Energiesector het traagst

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Vastgoedbranche met 38 dagen het snelst betaald worden. Daarna volgt de (semi)Overheid met 38,9 dagen. De Vastgoedsector valt met name op omdat deze branche bijna 5 dagen sneller is gaan betalen dan in 2015. Vastgoed is dus niet alleen de sector in Nederland waar de facturen gemiddeld het snelst worden betaald, het is ook de sector die de grootste verbetering heeft laten zien. 

Energiebedrijven betaalden facturen vorig jaar met 43,9 dagen het traagst. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van anderhalve dag. De IT & Communicatie (43,4 dagen) laat als sector de grootste verslechtering zien in vergelijking met een jaar eerder. In deze sector betaalden bedrijven facturen gemiddeld vijf dagen langzamer dan in 2015. 

Op provinciaal niveau is te zien dat facturen in Zeeland gemiddeld het snelst werden betaald. De provincie kent, net als in 2015, een gemiddelde betaaltijd van 39,5 dagen. De traagste betalers van 2016 bevinden zich in de provincie Flevoland (42,8 dagen). Ondernemers in deze provincie zijn zelfs een dag langzamer gaan betalen dan in 2015. Gedurende het jaar nam het aantal betaaldagen in deze provincie met ruim 8 dagen toe. 

Prognose 2017

De positieve trend van het alsmaar beter wordende betaalgedrag hebben we het afgelopen jaar helaas achter ons gelaten. Mede door de tweede helft van 2016, waarin voor het eerst sinds jaren een vertraging van het betaalgedrag optrad, is de prognose van Graydon dat het betaalgedrag zich over het gehele jaar 2017 niet zal verbeteren. De huidige inspanningen die moesten zorgen voor een beter betaalgedrag, hebben niet of nauwelijks uitwerking gehad in de cijfers. Het feit dat er nog steeds sectoren zijn, die een beter betaalgedrag vertonen, schept de verwachting dat de verslechtering in het nieuwe jaar minimaal zal zijn.

Gerelateerde artikelen