Besparing voor dga’s via het gebruikelijk loon

Directeur-grootaandeelhouders (dga's) worden geacht een loon te genieten dat overeenkomt met een loon dat in het economische verkeer gebruikelijk is. Voor dga's in dienstbetrekking van hun eigen personal holding, is het echter onduidelijk welk loon precies gebruikelijk is. Rechtbank Haarlem verschaft hierover duidelijkheid en die uitspraak blijkt goed nieuws voor dga's.

Grant Thornton bericht hierover. De gebruikelijkloonregeling stelt het loon van de dga op ten minste 40.000 euro. Als aannemelijk is dat een lager loon gebruikelijk is, wordt het loon naar beneden bijgesteld. Als echter een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon gesteld op een bedrag dat niet meer in belangrijke mate afwijkt van dit hogere loon.

Voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling wordt het loon van de dga vergeleken met het loon van vergelijkbare functies waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Tot voor kort was echter onduidelijk waarmee dit loon vergeleken moest worden wanneer de dga via zijn/haar personal holding werkzaamheden verricht voor zijn/haar werkmaatschappij.

De Hoge Raad heeft in 2004 al uitspraak gedaan over de situatie waarin de opbrengsten van de vennootschap (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de arbeid die de directeur verricht in zijn hoedanigheid van werknemer van de vennootschap. Het gebruikelijk loon kan dan gesteld worden op deze opbrengsten verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen.
 
Rechtbank Haarlem gaat nog een stap verder. Naast de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen, mag volgens hem ook rekening worden gehouden met een winstopslag. Ten opzichte van het arrest van de Hoge Raad betekent dit dus een lager gebruikelijk loon.
 
Het kan nuttig zijn voor dga’s om samen met hun adviseur hun gebruikelijk loon tegen het licht te houden. De uitspraak van de rechtbank zou dga’s namelijk wel eens een aanzienlijke besparing kunnen opleveren.

Gerelateerde artikelen