Besparen door slim inkopen

Slim inkopen door de overheid bespaart de maatschappij zo'n tien miljard euro. Dit blijkt uit het onderzoek Best of Public Procurement (BoPP) van DPA Supply Chain.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken schrijft in het voorwoord van BoPP: ‘Jaarlijks is in Nederland ruim 57 miljard euro gemoeid met publieke inkoop. Op dit moment zullen zowel inkopers als bedrijven het met mij eens zijn dat er nog wel iets te verbeteren valt aan onze manier van werken. We streven met elkaar naar een grotere efficiëntie en naar lagere kosten.’

Nu de Nederlandse economie in de diepste recessie sinds jaren verkeert en de overheidsschuld snel oploopt, is het belangrijker dan ooit om door inkoopprofessionalisering in de publieke sector geld te besparen. Door de onderzoekers werd in nauwe samenwerking met topinkopers binnen de overheid een meetlat met 24 punten ontwikkeld. Iedere inkopende organisatie binnen de publieke sector kan hiermee de mate van professionaliteit vaststellen en werken aan heel gerichte verbetering.

BoPP laat duidelijk zien hoe professioneel verschillende sectoren binnen de Nederlandse overheid op dit moment inkopen en waar de grootste kansen voor verbetering liggen. Op een schaal van tien scoort de publieke sector als geheel een 6,1 met een verbeterpotentie naar 7,5. Er valt dus nog een hoop te winnen.

Gerelateerde artikelen