Bereidheid financials voor freelance-werk neemt sterk af

De bereidheid onder financiële professionals om te gaan freelancen neemt af. Dit blijkt uit het Best Employer to Work For in Finance onderzoek 2009. Financieel Management en Finance.nl hebben dit onderzoek naar de beste werkgevers voor financials in 2009 voor het derde achtereenvolgende jaar laten uitvoeren.

Het onderzoek ‘Best Employers To Work For in Finance’ geeft inzicht in waar financials graag willen werken en wat belangrijk voor hen is in hun baan.

In het onderzoek is de deelnemende financials een stelling voorgelegd met de vraag of zij voornemens zijn als freelance professional aan de slag te gaan. Hieruit blijkt dat een kwart er serieus over nadenkt om als freelancer aan de slag te gaan. Zij zijn het eens (14%) of helemaal eens (10%) met de stelling ‘Ik denk er over om als financieel professional freelance te gaan werken’. Hier staat iets meer dan de helft tegenover die er niet aan moet denken, zij zijn het oneens (31%) of helemaal oneens (20%) met de voorgelegde stelling.

Ten opzichte van vorig jaar zien we een afname van het animo om als freelancer aan de slag te gaan. Vorig jaar gaf 32% aan dat ze er wel eens aan dachten om als freelancer aan de slag te gaan, nu ligt dit significant lager, op 24%. Wat dit betreft zien we de financiële crisis terug in de resultaten.

Verder onderscheid het onderzoek twee interessante doelgroepen: onder de jongere financiële professionals (jonger dan 30) is er minder animo om freelance te werken dan onder de oudere financiële professionals (13% versus 25%). Verder blijkt dat als men werkt bij een werkgever die men tot de top drie van favoriete werkgevers rekent, men beduidend minder vaak overweegt om freelance te gaan werken (16% versus 36%) dan wanneer de werkgever niet in de persoonlijke top drie staat.

 

Over het onderzoek
CxO Media, uitgever van financiële vakinformatie waaronder Tijdschrift Financieel Management, Financieel-management.nl en de vacaturesite finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok | NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek ‘Best Employers To Work For in Finance’ uit, een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever.

De volledige resultaten van het onderzoek Best Employer To Work For in Finance 2009 worden in juni gepresenteerd in de carrièrespecial van Tijdschrift Financieel Management. Tevens zal er op internet ook veel aandacht worden besteed aan het onderzoek. U kunt als werkgever profiteren van de extra exposure voor uw bedrijf en uw financiële vacatures. Neem contact op met Alex van Groningen voor meer informatie 06 50 643 283 of alex@vangroningen.nl

 

Gerelateerde artikelen