Bemiddeling bij verzekeringen onder voorwaarden vrijgesteld

Onlangs deed het Hof van Justitie uitspraak over de activiteiten van een subagent. Deze subagent verrichtte prestaties voor een verzekeringsagent. De bemiddeling bij verzekeringen is onder voorwaarden vrijgesteld van belasting.

Eerst leek deze vrijstelling alleen van toepassing op de activiteiten van verzekeringsagenten. Althans als zij zowel met de verzekeraar als met de verzekerde betrekkingen onderhielden. Een eerdere uitspraak van het Hof was hier grond voor.

In deze zaak onderhield de belanghebbende indirecte betrekkingen met de verzekeraar én de verzekerde. De vraag was dan ook of haar activiteiten als subagent onder de vrijstelling vielen.

Het Hof bepaalde dat haar activiteiten essentiële overeenkomsten vertoonden met de activiteiten die door verzekeringsagenten worden uitgeoefend. Het maakt dus niet uit dat de belanghebbende subagent is.

Door deze uitspraak bestaat niet langer onduidelijkheid over de btw-behandeling van diensten door subagenten, die bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte 

Gerelateerde artikelen