Beloningsonderzoek: West-Europa investeert niet in basissalaris

De investeringen in training en carrièreontwikkeling zullen in 2008 toenemen, West-Europese ondernemingen zien weinig heil in verdere investeringen in het basissalaris. Dit blijkt uit de bevindingen van Mercer's European Total Rewards Survey van 2007. Van alle ondervraagden houdt 63% de uitgaven voor de basissalarissen, relatief ten opzichte van uitgaven aan andere Human Resource instrumenten, gelijk terwijl 8% zelfs van plan is daarop te bezuinigen.

Ondernemingen reserveren steeds meer middelen voor niet aan salaris gerelateerde strategieën om werknemers gemotiveerd te houden en te behouden. Van de ondervraagde werkgevers ziet 85% het behoud van de best presterende werknemers als een zeer belangrijke uitdaging voor het komende jaar.

Het aantrekken van het juiste talent werd door 80% als zeer belangrijk gekwalificeerd. 62% kwalificeerde het motiveren van werknemers als zeer belangrijk en 63% was van mening dat het zeer belangrijk was om hun investeringsstrategie in menselijk kapitaal (total rewards strategie) af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Op de vraag hoe effectief de beloningenstrategie van het bedrijf om de werknemer tevreden te houden nu eigenlijk was, antwoordde slechts 18% met zeer effectief en gaf 72% aan dat de strategie enigszins effectief was.

Het basissalaris vormt nog altijd de grootste en duidelijkst zichtbare kostenpost van investeringen in medewerkers. In de toekomst zal men vooral meer gaan investeren in programma’s voor carrièreontwikkeling en -beheer, en in trainingsmogelijkheden.

Naar verwachting zal 44% van de deelnemers in Oost-Europa de investeringen in langetermijn beloning vergroten, afgezet tegen 34% in West-Europa. Dit illustreert de snelle groei van dit instrument. Philip van Elsdingen, Hoofd Human Capital in Nederland bij Mercer: “Deze gebieden drukken relatief weinig op de totale kosten voor beloningen, stellen een organisatie in staat zich beter te onderscheiden van andere organisaties en zijn dus aantrekkelijk.”

Bij de besluitvoering over de investeringen wordt nog altijd veel uitgegaan van externe benchmarkanalyses: 95% van de deelnemers gebruikt deze methode om de hoogte van de beloning te bepalen.

Slechts 24% van de ondervraagden denkt dat de kosten voor de pensioensvoorzieningen de komende drie jaar niet houdbaar zijn. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat gegarandeerde pensioenplannen nog maar in een kleine hoeveelheid landen gangbaar zijn. Desalniettemin zien de meeste ondervraagden de onzekerheid over de financiering van pensioensvoorzieningen als een aanhoudend probleem.

Over het onderzoek
De European Total Rewards Survey is gebaseerd op de bevindingen van 200 multinationals en biedt inzicht in de praktijk van en doelstellingen, alsmede de problemen waar Europese organisaties op dat vlak mee te stellen hebben.

Total Rewards kan worden omschreven als het totaal van beloningen, voorzieningen en carrièremogelijkheden die een werknemer betrokken en gemotiveerd houden. Dit omvat tevens (maar niet uitsluitend) trainingsmogelijkheden, programma’s voor carrièreontwikkeling, korte- en langetermijn beloning , niet-geldelijke vormen van erkenning, programma’s voor work life balance, ziektekostenregelingen en verhogingen van het basissalaris.

Gerelateerde artikelen