Belastingverdrag met VS is op 1 januari 2005 in werking getreden

fallback
Nu de goedkeuringsprocedures in beide landen zijn afgerond, treden de wijzigingen in het Belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten per 1 januari 2005 in werking.

De wijzigingen leiden er toe dat bestaande fiscale belemmeringen voor Nederlandse en Amerikaanse bedrijven grotendeels worden opgeheven. Onder voorwaarden wordt de bronheffing op deelnemingsdividenden wordt verlaagd van 5 procent naar 0 procent. Ook kan onder voorwaarden de zogenaamde “branche tax” in de Verenigde Staten achterwege blijven.

Voorts kunnen werknemers uit het ene verdragsland die tijdelijk in het andere verdragsland gaan werken ook de deelname aan de pensioenregeling in het verdragsland waar zij vandaan komen voortzetten. Tot slot is een vereenvoudiging en versoepeling opgenomen van de in het belastingverdrag opgenomen complexe en omvangrijke “limitation on benefits” bepaling. Eén wijziging zal per 1 februari 2005 in werking treden en dat is de verlaging van de bronheffing op deelnemingsdividenden (van 5%) naar 0%.

Gerelateerde artikelen