Belastingpakket 2018; op komst zijnde wijzigingsvoorstellen

Aan het begin van het wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 op 30 oktober 2017, kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat hij in verband

De vaste commissie voor Financiën gaat zich tijdens een procedurevergadering nog nader beraden of deze wijzigingsvoorstellen deel uit kunnen maken van het pakket Belastingplan 2018 als geheel, of dat de voorkeur wordt gegeven aan indiening van één of meer aparte wetsvoorstellen. Zo wordt er bijvoorbeeld door diverse fracties nogal verschillend gedacht over de politiek gevoelig liggende voorgenomen afschaffing van de Wet Hillen.

Een aantal fracties is niet tegen het Belastingpakket 2018 als geheel, maar wel tegen de geleidelijke afschaffing van deze wet. Als deze maatregel in het Belastingpakket 2018 wordt ondergebracht, gaf een aantal (oppositie)fracties op 30 oktober 2017 al aan alsdan hoogstwaarschijnlijk niet in te zullen stemmen met het pakket als geheel.

Het gaat in totaal om de volgende 7 maatregelen:
1) een aanpassing van de vermogensrendementsheffing per 1 januari 2018;
2) het geleidelijk afschaffen van de inkomensafhankelijke arbeidskorting en combinatiekorting per 1 januari 2019;
3) het verhogen van de ouderenkorting en het geleidelijk introduceren van de afbouw van de ouderenkorting met 15% per 1 januari 2019;
4) het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen per 1 januari 2019;
5) het verlengen van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 250.000 (zoals opgenomen in het Belastingplan 2017) met ingang van 1 januari 2018;
6) het verhogen van het tarief van de innovatiebox van 5% naar 7% per 1 januari 2018;
7) een verhoging van de tabaksaccijns per 1 januari 2018.

 

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen